Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Otwarto oferty na projekt i budowę obwodnicy Chełmca

15 lutego otwarto 2 oferty w przetargu na projekt i budowę obwodnicy Chełmca w ciągu DK28. Oferty złożyła spółka STRABAG oraz konsorcjum firm: LIMDROG i IMB Podbeskidzie.

Mapa: GDDKiA O/Kraków
Mapa: GDDKiA O/Kraków
Wartość ofert to ponad 55 mln zł i 56 mln zł. Wykonawcy zadeklarowali, że na realizację zadania potrzebują 26 miesięcy. Do czasu budowy nie będą wliczane okresy zimowe, co oznacza w tym przypadku okres od 1 grudnia do 31 marca.

Obwodnica Chełmca o długości ok. 1,4 km powstanie pomiędzy dwoma istniejącym rondami: na istniejącej drodze krajowej nr 28 (ul. Limanowska w Chełmcu) oraz na drodze powiatowej nr 25219 (ul. Marcinkowicka w Chełmcu). Będzie kontynuacją zrealizowanego fragmentu północnej obwodnicy Nowego Sącza.

W zakres zaprojektowania i budowy obwodnicy (droga jednojezdniowa klasy technicznej GP) wchodzą także m.in:
– budowa i przebudowa dróg innej kategorii niż droga krajowa, budowa obiektów inżynierskich,
– rozbudowa ronda na połączeniu DK28 z drogą powiatową nr 25219 w ciągu ulicy Marcinkowickiej,
– budowa dojazdów, budowa lub przebudowa infrastruktury dla pieszych,
– budowa kompletnego systemu odwodnienia korpusu drogowego oraz przyległego terenu,
– regulacja i oczyszczenie odcinków istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników dla skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego oraz obiektów i urządzeń ochrony środowiska,
– budowa i przebudowa infrastruktury związanej z drogą, w tym m.in.: sieci i urządzeń elektroenergetycznych (linie zasilające i oświetleniowe), sieci i urządzenia wodociągowe, sieci i urządzenia teletechniczne (w tym kanał technologiczny), sieci i urządzenia kanalizacyjne, kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej, w tym m.in. sieci i urządzeń teletechnicznych, elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, melioracyjnych i hydrologicznych, studni głębinowych i kopanych,
– wzmocnienie i zabezpieczenie skarp oraz budowli drogowych w celu zapewnienia ich stateczności, w tym m.in. uwzględnienie wymagań wynikających z lokalizacji inwestycji na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią.

Obwodnica będzie fragmentem DK28 na odcinku Zator – Nowy Sącz – Przemyśl – granica państwa.

Tekst i mapa: GDDKiA O/Kraków

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI