REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Otwarto oferty na projekt i budowę S8 Ząbkowice Śląskie – Bardo

Wrocławski Oddział GDDKiA otworzył oferty w przetargu na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S8 Ząbkowice Śląskie – Bardo o długości ok. 14 km. W przetargu wpłynęło sześć ofert.

Grafika: GDDKiA O/Wrocław, www.gov.pl/web/gddkia-wroclaw/

Przetarg na wyłonienie wykonawcy ogłoszono 16 października br. W trakcie postępowania wpłynęło 428 pytań od wykonawców, na które GDDKiA udzieliła odpowiedzi. Potencjalni wykonawcy pozyskane informacje mogli wykorzystać do optymalnego skalkulowania ofert.

Teraz analiza ofert

Najniższa, złożona przez konsorcjum firm KOBYLARNIA i MIRBUD, ma wartość 378 471 000 zł. Najwyższą, na kwotę 548 728 316,18 zł, złożyło Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor. Budżet GDDKiA na realizację tego zadania wynosi 496 065 356,70 zł.

Komisja przetargowa przystępuje do analizy ofert w celu wyłonienia wykonawcy. Głównym kryterium oceny ofert złożonych w przetargu będzie cena – 60 proc. Pod uwagę będą brane również pozacenowe kryteria jakości dotyczące przedłużenie okresu gwarancji jakości. 10 proc. za gwarancję dotyczącą ekranów wraz z ich posadowieniem, instalacje zasilające i konstrukcje wsporcze, a 30 proc. na obiekty mostowe wraz z ich wyposażeniem (w zakresie: konstrukcji pomostu, konstrukcji dźwigarów głównych, przyczółków, filarów, łożysk, izolacji wodoszczelnych, zabezpieczenia przerw dylatacyjnych, konstrukcji schodów i pochylni).

Prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie mają zostać ukończone w terminie nie dłuższym niż 39 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 16 grudnia do 15 marca).

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA