REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Otwarto oferty na projekt obwodnicy Ostrołęki

29 sierpnia otworzono oferty w przetargu na opracowanie STEŚ z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania: budowa obwodnicy Ostrołęki w ciągu DK53.

Znamy oferty

Najniższą ofertę na kwotę 2 847 511,50 zł brutto złożyła firma Transprojekt – Warszawa Sp. z o.o., natomiast najwyższą firma Mosty Katowice Sp. z o.o. na kwotę 4 532 285,55 zł brutto przy budżecie Zamawiającego wynoszącym 2 496 900,00 zł brutto.

Oferty są obecnie analizowane pod kątem cenowym i merytorycznym.

Kryteria oceny ofert

Postępowanie zostało ogłoszone w trybie przetargu nieograniczonego.

Złożone oferty będą badane i oceniane przy zastosowaniu następujących kryteriów:
– zespół projektowy – 18%,
– zespół środowiskowy – 10%,
– zespół geologiczny – 6%,
– ilość wizji lokalnych – 6%,
– cena – 60%.

Najważniejsze terminy

Zakładamy, że umowa z wykonawcą, w przypadku braku odwołań oraz przy zapewnieniu finansowania, zostanie podpisana w listopadzie 2019 r. Wykonawca na realizację zadania będzie miał 35 miesięcy od daty jej zawarcia (w tym złożenie wniosku o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po 18 miesiącach od podpisania umowy). Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest w listopadzie 2022 r.

Planowany harmonogram realizacji:
– 2023 r. ogłoszenie przetargu w systemie ,,Projektuj i Buduj”,
– 2023 r. podpisanie umowy z Wykonawcą,
– 2025 r.-2027r. realizacja robót budowlanych.

Trzeci przetarg

Pierwszy przetarg został ogłoszony w październiku 2018 r. W postępowaniu wpłynęło pięć ofert. Po otwarciu, oferta z najniższą ceną (3,5 mln zł) przekroczyła kwotę jaka został przeznaczona na sfinansowanie zamówienia, to jest 2,5 mln zł. Z tego powodu przetarg został unieważniony.

Drugi przetarg został ogłoszony w maju 2019 r. W postępowaniu wpłynęło osiem ofert. Po otwarciu, oferta z najniższą ceną (2,9 mln zł) przekroczyła kwotę jaka został przeznaczona na sfinansowanie zamówienia, to jest 2,5 mln zł. Z tego powodu przetarg został ponownie unieważniony.

Autor: GDDKiA O/Warszawa

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA