REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Otwarto oferty na projekt obwodnicy Zabierzowa

Wczoraj otwarto oferty w przetargu na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla budowy obwodnicy Zabierzowa w ciągu DK79 wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych i sprawowaniem nadzoru autorskiego.

 
Plan orientacyjny: GDDKiA O/Kraków
Plan orientacyjny: GDDKiA O/Kraków
Najtańsza oferta złożona przez Mosty Katowice Sp. z o.o. opiewa na kwotę 3 838 707,00 zł. Kolejna cenowo oferta złożona przez PROMOST CONSULTING Sp. z o.o. Sp. k. wynosi 6 969 057,00 zł. Najdroższą ofertę z ceną 9 977 760,00 zł złożyła spółka Multiconsult Polska Sp. z o.o. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 8 877 249,22 zł brutto.

Gdzie budujemy


Budowa obwodnicy obejmie swym zasięgiem miejscowości, przez które przebiega droga krajowa nr 79: część miejscowości Modlniczka (gmina Wielka Wieś), Zabierzów, Kochanów i część miejscowości Niegoszowice (gmina Zabierzów).

Obowiązki przyszłego wykonawcy


W ramach inwestycji wybudowana zostanie:
– obwodnica miejscowości Zabierzów na DK79 (po stronie północnej), klasy GP o długości 10,2 km, która omija tereny zabudowane, a jednocześnie obsługuje tereny przyległe poprzez drogi zbiorcze,
– 3 skrzyżowania.

Na odcinku I, dwujezdniowym powstaną:
– w Zabierzowie – węzeł z jazdą na wprost w poziomie 1 oraz ze skrzyżowaniem w postaci średniego ronda 2-pasowego w poziomie 0,
– w Bolechowicach – skrzyżowanie w postaci średniego ronda 2 pasowego.

Wybudowany zostanie także dwukomorowy tunel z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku, pod starodrożem drogi krajowej nr 79, o długości 370 m, a także 13 obiektów mostowych. 5 obiektów planowane jest na odcinku I oraz łącznik nad potokiem Wedonka.

Na odcinku II zaplanowano 6 obiektów oraz łącznicę do starodroża DK79. Na odcinku II, jednojezdniowym rondo turbinowe powstanie w Rudawie.

Parametry techniczne:

– klasa drogi GP
– przekrój – odcinek 1 – 2×2, odcinek 2 – 1×2
– prędkość projektowa – 70/80 km/h
– prędkość miarodajna – 100 km/h
– szerokość pasa ruchu – 3,5 m
– podstawowa szerokość pasa dzielącego – 2,5-5 m
– podstawowa szerokość pobocza gruntowego – 1,5 m
– obciążenie – 11,5 t/oś
– kategoria ruchu KR5

Tekst i plan orientacyjny: GDDKiA O/Kraków

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA