REKLAMA
Drogi Wiadomości

Otwarto oferty na projekt rozbudowy DK36 Miejska Górka – Kobylin

Otwarto oferty w przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy drogi krajowej nr 36 na odcinku Miejska Górka – Kobylin. W przetargu wpłynęło 19 ofert.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Poznań
Zdjęcie: GDDKiA O/Poznań
Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem potrzebnych uzgodnień oraz decyzji administracyjnych.

Najniższą cenowo ofertę, na kwotę 1 359 150,00 zł złożyła firma SAFEGE S.A.S. Najwyższą cenowo ofertę, na kwotę 4 034 215,50 zł złożyła firma Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów TRANSROJEKT – WARSZAWA Sp. z o.o.

GDDKiA na realizację zadania przeznaczyła kwotę 2 085 219,00 zł brutto.

Złożone oferty zostaną sprawdzone pod kątem merytorycznym, co pozwoli na wybranie wykonawcy i zawarcie umowy.

Tekst i zdjęcie: GDDKiA O/Poznań

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA