Drogi Wiadomości

Otwarto oferty na projekt rozbudowy DK48 Dęblin – Moszczanka

Otwarto oferty na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na rozbudowę blisko 8 km DK48 od mostu na Wiśle do końca zjazdu z wiaduktu nad linią kolejową w Dęblinie oraz od granic miasta do Moszczanki.

W przetargu wpłynęły 4 oferty od biur projektowych. Wartość złożonych ofert mieści się w przedziale od ok. 1,8 mln zł (spółka Highway) do prawie 2,4 mln zł (spółka WYG International).

Zadaniem firmy wyłonionej w przetargu będzie opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej m.in.: geologię, hydrogeologię i geotechnikę, analizy i prognozy ruchu, środowisko, opracowania ekonomiczno-finansowe oraz opracowania techniczne z rozwiązaniami projektowymi w zakresie branży drogowej, mostowej i towarzyszących. Wykonawca uzyska decyzję zezwolenia na realizację inwestycji drogowej i będzie pełnił nadzór autorski w trakcie prowadzenia rozbudowy.

Planowana inwestycja obejmuje dostosowanie drogi do wymów technicznych dla klasy dróg GP. Przewidziano wzmocnienie konstrukcji nawierzchni by przenosiła obciążenie pojazdów o nacisku 11,5 t/oś, przebudowę przejazdów kolejowych, poszerzenie jezdni z 7 do 9 metrów na odcinku pomiędzy Dęblinem a Moszczanką, przebudowę mostu i kładki w Żdżarach, budowę lewoskrętów, przebudowę zatok autobusowych, chodników i budowę nowych odcinków oraz ciągów pieszo-rowerowych. Prace przy realizacji planowane są na lata 2020-2022.

Autor: GDDKiA O/Lublin

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI