REKLAMA
Drogi Wiadomości

Otwarto oferty na przebudowę DK11 w Pile

Wczoraj poznański Oddział GDDKiA otworzył oferty w przetargu na przebudowę drogi krajowej nr 11 w ciągu al. Niepodległości i ul. Wodnej odc. od ul. Koszalińskiej do ronda Jana Pawła II w Pile.

Wpłynęły dwie oferty które zostaną sprawdzone pod kątem merytorycznym i niebawem zostanie zawarta umowa. Pierwszą ofertę złożyła spółka POL-DRÓG Drawsko Pomorskie na kwotę 2 086 949,59 PLN. Drugą ofertę złożyła spółka COLAS Polska na kwotę 2 259 582,39 PLN. Okres gwarancji w obu ofertach to 60 miesięcy.

Kwota szacunkowa przeznaczona przez Zamawiającego to 2 638 437,27 zł.

Wykonawca wyłoniony z przeprowadzonego postępowania przetargowego będzie miał 100 dni od dnia zawarcia umowy na przeprowadzenie prac.

Zakres przebudowy będzie obejmował:
– sfrezowanie istniejącej warstwy ścieralnej jezdni i zatok,
– ułożenie nowej warstwy ścieralnej SMA na jezdni i zatokach,
– wymiana krawężników na nowe krawężniki betonowe,
– przebudowę skrzyżowania z ul. Niemcewicza – wykonanie pasa dla pojazdów skręcających w lewo,
– przebudowę skrzyżowania z ul. Popiełuszki na skrzyżowanie typu mini rondo o średnicy zewnętrznej 20 m,
– wymiana nawierzchni chodników i zjazdów na odcinku od skrzyżowania z ul. Popiełuszki do ronda Jana Pawła II.

Autor: GDDKiA O/Poznań

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA