REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Otwarto oferty na realizację S17 Izbica – Zamość Sitaniec

W przetargu na wyłonienie wykonawcy odcinka S17 Izbica – Zamość Sitaniec wpłynęło 12 ofert. Najkorzystniejszą, opiewającą na kwotę 522 288 546,78 zł złożyło konsorcjum firm: Aldesa Construcciones Polska oraz Aldesa Construcciones.

Grafika: GDDKiA O/Lublin, www.gov.pl/web/gddkia-lublin/

Z kolei dla odcinka S17 Łopiennik – Krasnystaw Północ lubelski Oddział GDDKiA otrzymał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

S17 Izbica – Zamość Sitaniec

Przy braku odwołań od rozstrzygnięcia i po zakończeniu kontroli uprzedniej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, zawarcie umowy z wykonawcą GDDKiA planuje w tym roku.

Zadaniem wykonawcy będzie zaprojektowanie i budowa niespełna 10 km dwujezdniowej drogi ekspresowej na odcinku od Izbicy do węzła Zamość Sitaniec. Przebiegać on będzie nowym śladem, głównie wzdłuż obecnej DK17. Ominie od zachodniej strony miejscowość Podkrasne oraz Chomęciska Małe. W ramach tego zadania powstaną m.in. dwa węzły: Stary Zamość oraz Zamość Sitaniec, planowanych jest 27 obiektów inżynierskich, takich jak mosty, wiadukty oraz przejścia dla zwierząt.

Dwa odcinki czekają na wyrok KIO

To trzeci odcinek S17 między Piaskami a Zamościem, dla którego w ostatnim czasie wybrano wykonawcę. Na początku stycznia GDDKiA zakończyła ocenę ofert w przetargach na zaprojektowanie i budowę dwóch fragmentów tej drogi: Piaski – Łopiennik oraz Krasnystaw – Izbica, o łącznej długości 35 km. W każdym z przetargów sprawdzenie i ocenę złożonych ofert przeprowadzono według czterech kryteriów: cena (waga kryterium 60 proc.), przedłużenie okresu gwarancji jakości na obiekty mostowe (20 proc.) oraz na inne elementy m.in. ekrany (20 proc.). Za najkorzystniejsze uznane zostały oferty złożone przez firmy Intercor oraz Mostostal Warszawa.

Od obu rozstrzygnięć wpłynęły odwołania firm uczestniczących w postępowaniu przetargowym. Zgodnie z przepisami, zostaną one rozpatrzone przez Krajową Izbę Odwoławczą.

S17 Łopiennik – Krasnystaw Północ

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) GDDKiA złożyła do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie 4 stycznia 2022 r. Jako rekomendowany wskazano wariant biegnący po południowo-zachodniej stronie obecnej DK17, omijający teren cmentarza wojskowego z okresu I Wojny Światowej w Łopienniku Nadrzecznym. Odcinek pomiędzy węzłami Łopiennik i Krasnystaw Północ, które powstaną w trakcie budowy sąsiednich fragmentów drogi ekspresowej, będzie miał długość ok. 9,2 km.

Projektanci mają jeszcze do zakończenia badania geologiczne dla wskazanego wariantu trasy, uszczegółowienie rozwiązań drogowych, mostowych, ochrony środowiska, branżowych oraz przeprowadzenie audytu BRD. Po zakończeniu prac i odebraniu dokumentacji przetarg na wyłonienie wykonawcy tego odcinka GDDKiA planuje ogłosić w I kw. 2025 r.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA