REKLAMA
Drogi Wiadomości

Otwarto oferty na remont DK80 w Górsku i Przysieku

Bydgoski Oddział GDDKiA otworzył oferty w przetargu na remont dwóch fragmentów drogi krajowej nr 80 między Bydgoszczą a Toruniem. Wszystkie oferty mieszczą się w budżecie GDDKiA.

 

Zdjęcie: GDDKiA O/Bydgoszcz, www.gov.pl/web/gddkia-bydgoszcz/
Zdjęcie: GDDKiA O/Bydgoszcz, www.gov.pl/web/gddkia-bydgoszcz/

Wpłynęły trzy oferty:

  • COLAS Polska – 15 357 372,28 zł, 
  • STRABAG – 15 400 862,78 zł 
  • ONDE – 12 975 478,72 zł. 

Kosztorys GDDKiA to 19 194 364,51 zł. Po weryfikacji i analizie złożonych ofert GDDKiA wskaże najkorzystniejszą.

Zakres zadania

Remont obejmie odcinek DK80 o łącznej długości 3,8 km w terenie zabudowanym (km 36+600 do 39+800 oraz 43+000 do 43+600. Ma na celu przywrócenie parametrów równości podłużnej i poprzecznej, likwidację spękań i wykruszeń. Prace polegać będą na wymianie istniejących warstw nawierzchni: podbudowy, warstwy wiążącej, ścieralnej i nawierzchni z kostki betonowej na zjazdach, dojściach do przejść dla pieszych, peronach zatok autobusowych oraz ponowne wyprofilowanie poboczy bez korekty niwelety. Remont obejmie również nawierzchnię zatok autobusowych, a także system odwodnienia drogi. Wykonane zostanie nowe oznakowanie poziome. Termin realizacji wynosi pięć miesięcy od zawarcia umowy. W efekcie tych prac wzrośnie bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Źródło: tekst GDDKiA O/Bydgoszcz, www.gov.pl/web/gddkia-bydgoszcz/

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA