Mosty Wiadomości

Otwarto oferty na remont mostu w Nowej Dębie

Rzeszowski Oddział GDDKiA otworzył oferty w przetargu na remont mostu w ciągu drogi krajowej nr 9 (km 141+339) nad rzęką Dęba w Nowej Dębie. W przetargu wpłynęło 8 ofert o wartości pomiędzy 1,33 mln zł a 1,81 mln zł.

Najniższą kwotę o wartości 1 336 213,38 PLN zaoferowała spółka TWISTER Jarosław Szuber z Rzeszowa, natomiast najwyższą kwotę o wartości 1 810 747,49 PLN zaoferowało Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe JAWAL Sp. z o.o. z Kielc. Wszyscy, którzy złożyli oferty zaproponowali zrealizowanie zadania w terminie do 5 miesięcy od daty podpisania umowy oraz 72 miesiące gwarancji. Teraz rozpocznie się ich ocena.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty będą: cena (60%), okres gwarancji (20%) i termin realizacji (20%).

Przedmiotem zamówienia jest remont mostu, obejmujący realizację robót „połówkami” z zachowaniem jednokierunkowego ruchu kołowego w trakcie prowadzenia prac na obiekcie. Remont polegał będzie m.in. na:
– rozbiórce wyposażenia i niezbędnych elementów konstrukcyjnych na połowie obiektu,
– remoncie połowy istniejącego obiektu i dojazdów,
– przełożeniu ruchu na wyremontowaną połowę obiektu,
– rozbiórce elementów na pozostałej części obiektu i dojazdów,
– remoncie drugiej części obiektu wraz z dojazdami.

Autor: GDDKiA O/Rzeszów

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI