REKLAMA
Drogi Wiadomości

Otwarto oferty na remont ul. Krakowskiej i ul. Rymanowskiej w Sanoku

Wczoraj rzeszowski Oddział GDDKiA otworzył oferty w przetargu na remont ul. Krakowskiej i ul. Rymanowskiej w Sanoku w ciągu drogi krajowej nr 28 o długości 2,83 km.

Zdjęcie: GDDKiA O/Rzeszów
Zdjęcie: GDDKiA O/Rzeszów
Najniższą ofertę złożyła spółka STRABAG na kwotę 17 459 083,17 zł, a najwyższą spółka Eurovia Polska na kwotę 22 676 942,36 zł. Wszyscy oferenci zaproponowali skrócenie terminu realizacji o 4 tygodnie.

Teraz rozpocznie się ocena złożonych dokumentów. Kryteriami wyboru ofert będą cena oraz kryteria pozacenowe, w tym m.in. termin realizacji kontraktu. GDDKiA proponowała termin realizacji zamówienia: min. 12 listopada 2019 r., max. 10 grudnia 2019 r. Wszyscy, którzy złożyli oferty zaproponowali skrócenie terminu realizacji o 4 tygodnie.

Zamówienie obejmuje w szczególności realizację robót polegających m.in. na:
– odtworzeniu trasy i punktów wysokościowych,
– robotach rozbiórkowych,
– robotach ziemnych (wykopy, nasypy),
– remoncie kanalizacji drogowej,
– odwodnieniu korpusu drogowego,
– wykonaniu frezowania nawierzchni,
– wykonaniu podbudów,
– wykonaniu nawierzchni,
– pracach wykończeniowych,
– wykonaniu oznakowania dróg i urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
– wykonaniu elementów ulic.

Tekst i zdjęcie: GDDKiA O/Rzeszów

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA