REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Otwarto oferty na rozbudowę DK39 Smarchowice Wielkie – Namysłów

Opolski Oddział GDDKiA otworzył oferty w przetargu na przebudowę drogi krajowej nr 39 na odcinku Smarchowice Wielkie – Namysłów. W przetargu wpłynęło 6 ofert.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Opole
Zdjęcie: GDDKiA O/Opole
Najtańszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Larix” Sp. z o.o. na kwotę 19 689 459,43 zł, a najdroższą ofertę złożyła firma STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. na kwotę 25 446 207,38 zł.

Teraz komisja przetargowa przeanalizuje złożone oferty.

Zakres prac będzie obejmować:
– rozbudowę na długości 2,8 km odcinka drogi wraz z likwidacją nienormatywnego łuku poziomego poprzez korektę włączenia do drogi wojewódzkiej nr 454,
– budowę ciągu pieszo-rowerowego oraz budowę chodników,
– budowę miejsc postojowych dla samochodów ciężarowych wraz z budową miejsca do ważenia pojazdów,
– budowę 3 rond – na skrzyżowaniach: DK39 z DW 454, DK39 z ul. Mariańska oraz DK39 z ul. Stawową,
– przebudowę istniejącego ronda na skrzyżowaniu DK39 z DW 451,
– przebudowę 5 pozostałych skrzyżowań, w ramach których przewidziano m.in. korektę wlotów oraz budowę pasów lewoskrętu,
– przebudowę miejsc parkingowych w rejonie cmentarza, zmiana lokalizacji zatok autobusowych oraz przejść dla pieszych,
– przebudowę systemu odwodnienia drogi,
– budowę oświetlenia drogowego,
– budowę kanału technologicznego,
– budowę i przebudowę infrastruktury technicznej związanej i nie związanej z drogą,
– remont wiaduktu nad linią kolejową.

Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 39 na trasie Brzeg – Kępno na odcinku o długości 2,8 km od Smarchowic Wielkich do centrum Namysłowa.

Źródło: GDDKiA O/Opole
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA