REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Otwarto oferty w przetargu na poprawę bezpieczeństwa na DK9 w Głogowie Małopolskim

Sześć ofert zostało złożonych w przetargu na poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na DK9 w m. Głogów Małopolski. Inwestycja wykonana zostanie w ramach Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej.

Zdjęcie: GDDKiA O/Rzeszów, www.gov.pl/web/gddkia-rzeszow/

Oferty

Kwota, jaką rzeszowski Oddział GDDKiA zamierza przeznaczyć na sfinansowanie realizacji tego zadania wynosi 715 000,00 zł. Zestawienie ofert:

  • TIOMAN GROUP – 424 908,42 zł,
  • ENERGOSIECI PODKARPACIE – 502 000,00 zł,
  • Przedsiębiorstwo Drogowe KONTRAKT – 627 300,00 zł,
  • EKOTON – Zieleń i Budownictwo – 635 411,25 zł,
  • DVS – 697 410,00 zł,
  • MG Infrastruktura – 777 360,00 zł.

Złożone dokumenty będą teraz badane i oceniane. Następnie w oparciu o kryteria przetargu: cenę (60 proc.) i kryteria pozacenowe (przedłużenie okresu gwarancji jakości – 20 proc, termin realizacji zadania – 20 proc.), zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza.

Zakres prac

W ramach zamówienia przewiduje się zaprojektowanie i wykonanie dojść do przejść dla pieszych na ciągu głównym DK9 w m. Głogów Małopolski oraz na wlocie podporządkowanym DK9 na DG108413 R (ul. Wola Cicha). Łączna długość wybudowanych chodników o szerokości 2 m wyniesie ok. 90 m. Zakres prac obejmuje również wykonanie oświetlenia dedykowanego przejść dla pieszych.

Termin realizacji tego zadania w systemie „Projektuj – buduj” to maksymalnie 6 miesięcy od daty podpisania umowy.

Tymczasowe przejście – odpowiedź na wniosek mieszkańców

Do czasu kiedy wykonane zostaną wszystkie prace objęte zamówieniem, GDDKiA podjęła decyzję o zastosowaniu rozwiązań tymczasowych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Głogowa Małopolskiego i w trosce o ich bezpieczeństwo, w pierwszej kolejności w obrębie przedmiotowego skrzyżowania, prędkość dopuszczalna została obniżona z 70 km/godz. do 50 km/godz. Na DK9 wyznaczone zostało też tymczasowe przejście dla pieszych, do którego dojście zostało utwardzone kruszywem, a przy rowie, który znajduje się w obrębie przejścia, zamontowano barierki.

Opracowany projekt stałej organizacji ruchu uzyskał pozytywną opinię Policji, Urzędu Miasta w Głogowie Małopolskim oraz Starostwa Powiatowego w Rzeszowie. Dzięki sprawnej współpracy władz lokalnych i wszystkich służb biorących udział w tym zadaniu, od marca br. mieszkańcy mogą korzystać z nowego przejścia dla pieszych.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA