REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Otwarto oferty w przetargu na projekt S6 Koszalin – Słupsk

2 lipca otwarto oferty w przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej dla drogi ekspresowej S6 na odcinku Koszalin – Słupsk. Ten odcinek S6 podzielono na 2 zadania: Koszalin – Sławno (22,8 km) oraz Sławno – Słupsk (23,4 km).

 
Droga S6 Koszalin – Słupsk, mapka: GDDKiA O/Szczecin
Droga S6 Koszalin – Słupsk, mapka: GDDKiA O/Szczecin
                 Na pierwszy z odcinków wpłynęło 14 ofert z kwotami od 3,3 do 10,3 mln zł, natomiast na drugi 15 z kwotami od 3,9 do 10,6 mln zł. Złożone w postępowaniu oferty będą teraz sprawdzane.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację pierwszego odcinka: 7 620 000,00 zł brutto. Na drugi odcinek zamawiający zamierza przeznaczyć 8 340 000,00 zł brutto.

Wybrany w przetargu wykonawca będzie miał 12 miesięcy na opracowanie projektów budowlanych. Następnie zostanie złożony wniosek o wydanie decyzji ZRID, na mocy której przejęte zostaną nieruchomości pod inwestycję oraz zostaną wypłacone odszkodowania. Środki na pozyskanie nieruchomości są również zapewnione w ramach zatwierdzonego w tym roku przez Ministra Infrastruktury Programu Inwestycji (łącznie to kwota blisko 130 mln zł). Realizacja inwestycji przewidziana jest w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Odcinek od Sianowa do Słupska posiada wydaną w 2010 roku decyzję środowiskową oraz opracowane koncepcje programowe. Teraz proces przygotowawczy dla tego zadania będzie finalizowany. Opracowanie dokumentacji projektowej pozwoli na złożenie w przyszłym roku wniosku o wydanie decyzji ZRID, co nastąpi jeszcze w okresie ważności decyzji środowiskowej (który upływa w marcu 2021 roku). Wydanie decyzji ZRID i przeprowadzenie procedury odszkodowawczej dla nieruchomości nastąpi w 2021 roku. Wówczas ten odcinek będzie przygotowany do realizacji.

Tekst i mapka: GDDKiA O/Szczecin

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA