Wod-Kan Wiadomości

Otwarto OŚ w Jerzmanowicach

31 sierpnia 2019 roku w trakcie dożynek w gminie Jerzmanowice uroczyście otwarto oczyszczalnie ścieków. Nowa oczyszczalnia ścieków zapewni mieszkańcom możliwość korzystania z kanalizacji. W otwarciu udział wzięła dr Anna Biederman-Zaręba, Zastępca Prezes Zarządu WFOŚiGW w Krakowie.

 
Uroczyste otwarcie, fot. WFOŚiGW w Krakowie
Uroczyste otwarcie, fot. WFOŚiGW w Krakowie
Zdjęcie: WFOŚiGW w Krakowie
Zdjęcie: WFOŚiGW w Krakowie
Dzięki tego typu inwestycjom poprawia się jakość środowiska naturalnego i zwiększa świadomość ekologiczna. Co istotne, są to cele wpisujące się w misję WFOŚiGW w Krakowie. Wsparcie finansowe, jakiego udzielamy gminom na ekoprojekty przynosi satysfakcję obu stronom. Przykładem dobrej współpracy i poczucia dumy może być wspomniane wyżej wydarzenie, podczas którego dr Anna Biederman-Zaręba, Zastępca Prezesa Zarządu uczestniczyła w uroczystym przecinaniu wstęgi.

Tekst i zdjęcia: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI