Drogi Wiadomości
3 Minuty czytania

Otwarto węzeł Niepołomice na A4

22 czerwca 2020 r. otwarto węzeł Niepołomice na autostradzie A4. Od teraz kierowcy mogą wjechać na autostradę A4 łącznicami węzła i zjechać nimi na drogę wojewódzką nr 964, zarówno od strony Krakowa jak i Tarnowa.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Kraków
Zdjęcie: GDDKiA O/Kraków
Zakres inwestycji obejmował budowę:
– węzła w ciągu autostrady A4 dla obsługi wszystkich relacji dla autostrady A4,
– zjazdów z jezdni autostrady A4 z równoległym pasem wyłączania,wjazdów na jezdnie autostrady A4 z równoległym pasem włączania,
– jednopasowych łącznic jednokierunkowych dla wszystkich relacji,
– na drodze wojewódzkiej nr 964 budowę dwóch zespolonych rond jednopasowych.

Ponadto zostało przełożone koryto rzeki Podłężanki. Uregulowano koryto potoku Zakrzowianka, by zabezpieczyć nasypy drogowe zjazdu z autostrady A4. Przebudowana została sieć uzbrojenia kolidującego z inwestycją: sieć wodociągowa, gazowa, teletechniczna, elektroenergetyczna niskiego i średniego napięcia, odwodnienia oraz wzmocnione zostało istniejące podłoże gruntowe. Powstała sieć oświetlenia węzła drogowego, drogi wojewódzkiej oraz autostrady. Powstały również ekrany akustyczne.

Węzeł Niepołomice umożliwi bezpośredni dojazd z autostrady nie tylko do miejscowości bezpośrednio przylegających do autostrady, ale także miejscowości bardziej odległych, które są dużymi skupiskami zabudowy i ludności. Bezpośrednio w rejonie węzła znajdują się atrakcyjne turystycznie miasta Wieliczka i Niepołomice, a dalej Gdów, Biskupice, Dobczyce oraz Kłaj. W Wieliczce znajdują się zabytki „klasy 0” (kopalnia soli), w Niepołomicach jest Zamek Królewski, a nieopodal puszcza Niepołomicka.

W Niepołomicach zlokalizowano dużą strefę ekonomiczną, w której znalazło siedzibę wiele firm, producentów różnych branż, m.in. MAN, Coca Cola, Nidec Motors & Actuators, Woodward Governor, Royal Canin, Food Care, Meiller Kipper. Strefa ta ciągle się rozszerza. Wjazd na autostradę z nowego węzła usprawni dojazd do tej strefy ekonomicznej i da możliwość sprawniejszej obsługi generowanego przez nią ruchu. Codziennie do strefy dojeżdża 870 pojazdów ciężarowych i około 4300 samochodów osobowych. Przewiduje się, że Niepołomicka Strefa Inwestycyjna, która obecnie zajmuje ok. 500 ha gruntów i pracuje w niej ok. 4500 osób, powiększy się i docelowo pracować w niej będzie 8000 osób, co wygeneruje dużo większy ruch pojazdów.

Wykonanie węzła Niepołomice ograniczy ruch tranzytowy z węzła Targowisko drogą krajową nr 75 do strefy ekonomicznej przez Puszczę Niepołomicką (Obszar Natura 2000) i liczne miejscowości położone przy drodze wojewódzkiej nr 964.

W ostatnich latach dynamicznie rozwija się strefa ekonomiczna po wschodniej stronie Krakowa i drogi ekspresowej S7, na odcinku pomiędzy węzłami Kraków Bieżanów i Kraków Przewóz. Powiększa się ona w kierunku pobliskiej Niepołomickiej Strefy Ekonomicznej. W ten sposób powstaje coraz większy kompleks magazynowo-usługowy, dla którego dobre skomunikowanie z dogami szybkiego ruchu, czyli A4 i S7, jest bardzo ważne dla dalszego rozwoju.

Umowa na budowę węzła Niepołomice podpisana została 28 września 2018 r. z polsko-litewskim konsorcjum firm: Trakcja PRKiI S.A. i AB Kauno tiltai.

Inwestycja realizowana była na podstawie trójstronnego porozumienia pomiędzy GDDKiA oraz samorządami: wojewódzkim i gminnym. Projekt drogowy został opracowany na zlecenie Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice. Inwestorem była GDDKiA. Koszt budowy wyniósł 48 mln zł, z czego 27,5 mln zł pochodziło z budżetu państwa, a 20,5 mln zł z budżetów samorządów.

Źródło: GDDKiA O/Kraków
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI