Wod-Kan Wiadomości
1 Minuta czytania

Otwarto wodociąg w Owczarach i kanalizację w Męcinie Małej

26 sierpnia Prezes WFOŚiGW w Krakowie razem z Panią Wójt Małgorzatą Małuch oraz Dyrektorem Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Grzegorzem Nosalem uroczyście otwarli wodociąg w Owczarach i kanalizację w Męcinie Małej.

Uroczyste otwarcie inwestycji, fot. WFOŚiGW w Krakowie
Uroczyste otwarcie inwestycji, fot. WFOŚiGW w Krakowie
Całość inwestycji obejmowała: budowę ujęcia i wodociągu w Owczarach o długości 7,2 km oraz stacji uzdatniania wody wyposażonej w zbiornik wody uzdatnionej o pojemności 150 m3. Wodociąg będzie dostarczać wodę o bardzo dobrej jakości dla 57 gospodarstw domowych na terenie Owczar.

Wykonawcą inwestycji była firma Polskie Centrum Wody Sp. z o.o. z Jasła, a podwykonawcą Spółdzielnia Socjalna „Czystość” z Sękowej.

Druga część inwestycji obejmowała: Budowę kanalizacji w Męcinie Małej długości 5 km sieci, wraz z oczyszczalnią ścieków i 4 przepompowniami.

Głównym wykonawcą była firma PHU „INKO 2001” z Nowego Sącza, Firma Ekodren – naturalne systemy oczyszczania z Sokołowa oraz Spółdzielnia Socjalna „Czystość” z Sękowej. Z sieci kanalizacyjnej będzie korzystać 49 gospodarstw domowych i 2 firmy.

Całość inwestycji wyniosła 3523021 w tym dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 1 970 142 zł.

Realizacja zadań nie byłaby możliwa bez wsparcia finansowego udzielonego przez WFOŚiGW w Krakowie.
 
Zdjęcie: WFOŚiGW w Krakowie
Zdjęcie: WFOŚiGW w Krakowie

Tekst i zdjęcia: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI