Wod-Kan Wiadomości
2 Minuty czytania

Otwarto zmodernizowaną oczyszczalnię ścieków w Unieściu

14 czerwca 2019 r. została uroczyście otwarta zmodernizowana oczyszczalnia ścieków w Unieściu. To bardzo ważna inwestycja dla mieszkańców i turystów, ale także – dla środowiska.

  
Zmodernizowana oczyszczalnia ścieków, fot.  Ekoprzedsiębiorstwo
Zmodernizowana oczyszczalnia ścieków, fot. Ekoprzedsiębiorstwo
Rozbudowa, zrealizowana przez Ekoprzedsiębiorstwo Mielno Sp. z o.o. była możliwa dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.- Mieszkańcy Unieścia i gminy Mielno, a także turyści wypoczywający na zachodniopomorskim wybrzeżu, zyskali dostęp do lepszej jakości wody. Gratuluję zaangażowania i determinacji w realizacji projektu, dzięki któremu poprawiła się jakość życia mieszkańców, a także – poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii oczyszczania ścieków –
jakość środowiska naturalnego – mówił podczas otwarcia oczyszczalni Paweł Mirowski, Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie.Większa przepustowość oczyszczalni
Prace budowlane w ramach projektu „Racjonalizacja ekonomiczno-środowiskowa systemu oczyszczania ścieków w gminie Mielno – etap I – przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Unieściu” trwały od marca 2017 roku i były prowadzone w trakcie bieżącej pracy oczyszczalni. Ich celem było zastąpienie wyeksploatowanych urządzeń i obiektów nowoczesnymi, dzięki czemu możliwa jest większa redukcja zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych, a także zwiększenie przepustowości oczyszczalni do 8000 m3 na dobę. Pozwoli to na skuteczne oczyszczanie ścieków także latem, gdy w Mielnie, Unieściu i Sarbinowie wypoczywają turyści, a średnia ilość ścieków w sezonie wakacyjnym wynosi około 6000 m3 na dobę.


Zmodernizowana oczyszczalnia ścieków, fot. Ekoprzedsiębiorstwo
Zmodernizowana oczyszczalnia ścieków, fot. Ekoprzedsiębiorstwo
Wszystkie ciągi technologiczne w oczyszczalni – zmodernizowaneW ramach prac dokonano przebudowy i rozbudowy wszystkich ciągów technologicznych w częściach mechanicznej, biologicznej i osadowej oczyszczalni. Część mechaniczna oczyszczalni jest prawie całkowicie nowa i składa się z komory rozprężnej, budynku krat z separatorem piasku i dwoma piaskownikami wirowymi oraz ze zbiornika retencyjnego ścieków wraz z pompownią. W części biologicznej został przebudowany istniejący reaktor biologiczny. W części osadowej przebudowano komorę tlenową, a także istniejący zagęszczacz osadu, a na terenie odzyskanym po poletkach osadowych powstała nowoczesna stacja odwadniania osadu.Finansowanie: środki UE, Funduszu i Ekoprzedsiębiorstwa
Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w wysokości ponad 14,6 miliona złotych. Preferencyjnej pożyczki w wysokości ponad 7,5 miliona złotych na uzupełnienie wkładu własnego udzielił Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Inwestycja, której koszt całkowity to ponad 24 miliony złotych, była finansowana także ze środków własnych Ekoprzedsiębiorstwa Mielno.


Perspektywy Oczyszczalni Ścieków Unieście
Spółka planuje przystąpić do kolejnego etapu, polegającego na wyłączeniu z eksploatacji oczyszczalni ścieków w Kiszkowie i skierowaniu wszystkich ścieków z aglomeracji Sarbinowo do nowo oddanej Oczyszczalni Ścieków Unieście. Równocześnie Ekoprzedsiębiorstwo Mielno przystępuje do budowy farmy fotowoltaicznej na potrzeby Oczyszczalni Ścieków Unieście. Farma powstanie do kwietnia 2020 roku. Planowany koszt całkowity wynosi ponad 1,8 mln zł netto, a na jej sfinansowanie zostaną wykorzystane między innymi środki pochodzące z umorzenia pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Szczecinie.

Tekst: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Zdjęcia: Ekoprzedsiębiorstwo sp. z o.o.

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI