Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Pełne finansowanie z KFD dla S5 Wrocław – Bolków i S8 Wrocław – Kłodzko

Budowa dróg ekspresowych S5 Wrocław – Bolków i S8 Wrocław – Kłodzko będzie realizowana dzięki przyznaniu dodatkowych środków na inwestycje z Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023.

 
Grafika: Ministerstwo Infrastruktury
Grafika: Ministerstwo Infrastruktury
                 – Drogi ekspresowe S5 i S8 na południe od Wrocławia to dzisiaj jedne z najbardziej oczekiwanych inwestycji w Polsce. Obecnie na tych drogach koncentruje się bardzo duży ruch, ze znaczącym udziałem tranzytu ciężarowego. Dzięki nowoczesnym trasom zwiększy się poziom bezpieczeństwa, na czym nam szczególnie zależy, a ponadto będzie możliwy jeszcze bardziej dynamiczny rozwój gospodarczy i turystyczny południowej części województwa dolnośląskiego – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

S5 Wrocław – Bolków


Szacowana długość trasy to około 60 km. Obecnie trwają prace nad analizą przestrzenną wraz ze Studium Korytarzowym dla całego nowego korytarza drogi ekspresowej S5, w powiązaniu z autostradą A4. Opracowanie to będzie stanowiło bazę do dalszych szczegółowych prac nad wariantami przebiegu, które będą przedłożone we wniosku o wydanie decyzji środowiskowej.

S8 Wrocław – Kłodzko


Szacowana długość S8 na tym odcinku to około 80 km. Obecnie zakończyły się prace nad Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowym. Przeanalizowano szereg wariantów, które stanowić będą podstawę do złożenia wniosku o wydanie decyzji środowiskowej.

Realizacja dróg ekspresowych S5 Wrocław – Bolków oraz S8 Wrocław – Kłodzko będzie możliwa dzięki przyznaniu dodatkowych środków na inwestycje z Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. Rada Ministrów przyjęła 16 czerwca 2020 r. uchwałę przedłożoną przez Ministra Infrastruktury, zwiększającą finansowanie PBDK o dodatkowe 21,8 mld zł. Oznacza to, że na budowę dróg krajowych w ramach programu drogowego przeznaczymy w sumie rekordową kwotę 164 mld zł.

Dodatkowe środki pozwolą na budowę dróg ekspresowych S6 od Koszalina do Bożegopola oraz obwodnicy Trójmiasta, a także S10 Toruń – Bydgoszcz o łącznej wartości 11,8 mld zł. Około 9,8 mld zł ze zwiększonej puli środków na drogi krajowe pozwoli na realizację kolejnych odcinków dróg ujętych w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023, o łącznej długości ponad 500 km, których koszt budowy przekracza wartość oszacowaną w 2015 r.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI