REKLAMA
Energetyka Wiadomości
3 Minuty czytania

PERN ma 3 nowe zbiorniki na paliwa

Ponad 50 tys. m3 nowych pojemności na paliwa – o tyle zwiększą się możliwości magazynowe PERN po tym jak spółka oddała do eksploatacji trzy kolejne zbiorniki w bazach w Emilianowie i Małaszewiczach.

Mimo trwającej epidemii i konieczności pracy w zaostrzonym reżimie sanitarnym, obie inwestycje ukończone zostały przed czasem.

To dobra wiadomość dla Klientów PERN bo w ostatnich latach dzięki radykalnemu ograniczeniu szarej strefy istotnie wzrosło zapotrzebowanie na magazynowanie paliw. W bazie Małaszewiczach do eksploatacji trafił zbiornik o pojemności 32 tys. m3, a w Emilianowie dwa zbiorniki po 10 tys. m3. Nowe zbiorniki zostaną przeznaczone do obrotu paliwami, a także do magazynowania zapasów interwencyjnych. Wykonawcą prac w obu lokalizacjach jest konsorcjum: Naftoremont-Naftobudowa Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwo AGAT S.A.

Pojemność magazynowa bazy w Emilianowie wzrośnie do 143,5 tys. m3

Baza nr 5 w Emilianowie działa od 1962 roku, obecnie składa się z 30 zbiorników, w których magazynowane są: benzyna bezołowiowa, olej napędowy, opałowy, biokomponenty oraz dodatki uszlachetniające. Dzięki rozbudowie bazy o kolejne 2 zbiorniki, całkowita pojemność magazynowa zwiększyła się o 20 tys. m3 do 143,5 tys. m3.

Park zbiornikowy posiada własną bocznicę kolejową połączoną z linią kolejową Radzymin – Tłuszcz. Kolejowy terminal rozładunkowy paliw umożliwia jednoczesny rozładunek aż 30 cystern kolejowych.

Małaszewicze z pojemnością większą o 32 tys. m3

Baza nr 22 w Małaszewiczach składa się z 21 zbiorników paliwowych. Produkty, które są w nich przechowywane to: benzyna bezołowiowa, olej napędowy i opałowy. Rozbudowa bazy o kolejny zbiornik na olej napędowy, pozwoli na zwiększenie całkowitej pojemności magazynowej o 32 tys. m3, do 116,5 tys. m3.

– Zbiorniki w Emilianowie i Małaszewiczach to element II etapu rozbudowy baz paliw, który należy do programu Megainwestycji PERN. Pierwszy etap obejmował wybudowanie 4 zbiorników o  łącznej pojemności 128  tys. m³, drugi etap, to 9 nowych zbiorników o  całkowitej pojemności 222  tys.  m³, również w bazach w Koluszkach i Boronowie, gdzie inwestycje już są ukończone, a także w Rejowcu i Dębogórzu. Obecnie jesteśmy na etapie projektowania etapu trzeciego –
podkreślił Igor Wasilewski, prezes PERN. – Warto zaznaczyć, że obie inwestycje wykonało polskie konsorcjum Naftoremont-Naftobudowa i Przedsiębiorstwo AGAT. Nasze inwestycje to nie tylko odpowiedź na zapotrzebowanie rynku, ale także realne wsparcie dla polskiej gospodarki i polskich przedsiębiorców – dodał Igor Wasilewski.

– Realizacja tej strategicznej dla polskiego rynku paliw mega inwestycji PERN to bardzo ważny projekt w Grupie Kapitałowej Polimex Mostostal. Dzięki zoptymalizowaniu naszej pracy, licząc od dnia przekazania placu budowy, projekt w Małaszewiczach trwał tylko 56 tygodni. Do budowy zbiorników zużyliśmy: 900 ton stali, 90 ton stali zbrojeniowej oraz 950 m3 betonu. W szczycie pracowało tu aż 110 osób. Dzięki rozbudowie baz paliwowych PERN wzmocniliśmy kompetencje zbiornikowe Naftoremont-Naftobudowa Sp. z o.o. W ciągu ostatnich trzech lat, jako Konsorcjum naszej spółki i partnera firmę AGAT S.A. zbudowaliśmy dla PERN 12 zbiorników na paliwa płynne, o łącznej pojemności 557 000 m3. Kończymy jeszcze budowę 5 zbiorników w Terminalu Naftowym w Gdańsku – 3 zbiorników po 100 tys. m³ pojemności każdy i 2 zbiorników o pojemności po 45 tys. m³. Cieszy na fakt, że mamy swój udział w unowocześnianiu i rozbudowie infrastruktury energetycznej Polski –
dodał Krzysztof Figat, Prezes Polimex Mostostal S.A.

Najwyższe standardy ochrony środowiska

Nowe zbiorniki są wykonane z blachy stalowej, mają bryłę w kształcie walca o osi pionowej z dachami stałymi w kształcie kopuł. Każdy zbiornik został posadowiony na oddzielnym żelbetowym fundamencie pierścieniowym, stanowiącym oparcie dla płaszcza stalowego zewnętrznego (osłony zbiornika) i wewnętrznego (zbiornika właściwego). Na fundamencie wykonano warstwę z mieszanki mineralno-asfaltowej piaskowo-żwirowej.

W celu zabezpieczenia przed ewentualnymi wyciekami, każdy zbiornik jest otoczony ścianą osłonową, znajdującą się w odległości 2 m od płaszcza, oraz wyposażony w monitorowane podwójne dno. Dno zbiornika jest podzielone na trzy sekcje. W każdej sekcji zastosowano czujniki podciśnieniowe do wykrywania potencjalnych wycieków.

Dodatkowym zabezpieczeniem przed wyciekami jest również znajdująca się pod fundamentami, jak i całymi zbiornikami geomembrana. W skład systemu zabezpieczeń wchodzi również monitoring szczelności płaszcza zbiornika, kontrolujący stężenie par węglowodorów w przestrzeni między płaszczowej. Wszystkie informacje dotyczące szczelności zbiornika przekazywane są na bieżąco do sterowni głównej. System zabezpieczeń środowiska naturalnego zamyka układ kanalizacji deszczowo-przemysłowej z możliwością odprowadzenia ścieków zawierających substancje ropopochodne.

Źródło: Polimex Mostostal S.A.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA