REKLAMA
Energetyka Wiadomości
2 Minuty czytania

Perspektywiczny kierunek na AGH

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ponownie uruchamia studia stacjonarne II stopnia o profilu praktycznym tj. studia dualne, na kierunku Inżynieria Naftowa i Gazownicza (INiG).

 

Zdjęcie: Archermech, pixabay.com
Zdjęcie: Archermech, pixabay.com

Program ten będzie realizowany na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu (WWNiG) wspólnie ze spółką GAZ-SYSTEM.

Wzrastająca rola gazu w gospodarce

Gaz ziemny odgrywa kluczową rolę w polskiej transformacji energetycznej i będzie w najbliższej dekadzie jednym z filarów zapewniających bezpieczeństwo energetyczne kraju. Świadczy o tym   m.in. realizowana przez GAZ-SYSTEM strategia dywersyfikacji źródeł oraz kierunków dostaw gazu do Polski. Obecny plan inwestycyjny spółki obejmuje ponad 30 dużych projektów infrastrukturalnych, które zostały zawarte m.in. w Krajowym dziesięcioletnim planie rozwoju systemu przesyłowego na lata 2022-2031. Wśród nich znajdują się m.in. dokończenie budowy projektu Baltic Pipe, interkonektorów z Litwą i Słowacją oraz Korytarza Północ-Południe, rozbudowa Terminalu LNG w Świnoujściu, a także realizacja planowanego Terminalu FSRU w Zatoce Gdańskiej i gazociągów w centralnej Polsce.

Studia przyszłości

Celem studiów jest przygotowanie absolwentów o wysokich, specjalistycznych kwalifikacjach zawodowych, którzy będą uczestniczyć w rozwiązywaniu najbardziej wymagających wyzwań branży energetycznej. Ten kierunek studiów daje gwarancję stabilizacji zawodowej. Zapewni on również absolwentom możliwość samorealizacji i uczestnictwa w projekcie transformacji energetycznej, w którym gaz stanowi kluczową rolę.

Dodatkowo opracowany we współpracy ze spółką GAZ-SYSTEM program studiów przygotuje absolwentów do realizacji zadań rozwojowych.

Na studiach dualnych czas przewidziany na praktyki to łącznie 3,5 miesiąca. Dzięki rozbudowanemu zakresowi praktyk zawodowych absolwenci zdobędą także wiedzę praktyczną i umiejętności wykorzystywane przy eksploatacji obiektów gazowej sieci przesyłowej. Najlepsi absolwenci studiów dualnych będą mieli możliwość podjęcia zatrudnienia oraz odbycia staży w GAZ-SYSTEM.

Możliwość uzyskania dodatkowych uprawnień

Ukończenie studiów na kierunku INiG uprawnia także absolwentów m.in. do ubiegania się o uzyskanie uprawnień budowlanych w specjalności   instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.
 
Studia dualne dla maksymalnie 20 studentów zostaną uruchomione od semestru letniego 2022 r. Z kolei rekrutacja poprzez system elektroniczny rozpocznie się już 10 stycznia 2022 r.

Źródło: tekst Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., www.gaz-system.pl

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA