REKLAMA
Energetyka Wiadomości
1 Minuta czytania

PGE: Przetarg na budowę magazynu energii Żarnowiec

Grupa PGE przygotowuje się do uruchomienia postępowania zakupowego na zaprojektowanie i budowę, w formule „pod klucz”, wielkoskalowego bateryjnego magazynu energii elektrycznej, o mocy do 263 MW oraz pojemności minimalnej 900 MWh.

Zdjęcie: PGE Polska Grupa Energetyczna SA, www.gkpge.pl

Projekt zlokalizowany będzie w sąsiedztwie należącej do Grupy PGE Elektrowni Szczytowo-Pompowej Żarnowiec.

– Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w krajowym miksie wytwórczym pociąga za sobą zwiększenie zapotrzebowania systemu elektroenergetycznego na magazynowanie energii. Dlatego przyspieszamy nasze inwestycje w tym obszarze. Bateryjne magazyny energii, jak ten planowany przy ESP Żarnowiec, zwiększą potencjał magazynowania energii, co wpłynie na poprawę stabilności KSE w warunkach transformacji energetycznej oraz zapewni źródło stabilnych przychodów dla PGE – Dariusz Marzec, Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Postępowanie zakupowe prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych. Planowany termin formalnego wszczęcia postępowania przetargowego to przełom czerwca i lipca 2024 roku, ale już teraz PGE publikuje planowane warunki udziału w postępowaniu, jakie muszą spełniać wykonawcy, aby wziąć udział w przetargu. Projekt magazynu energii w Żarnowcu ubiega się o uzyskanie dofinansowania ze środków KPO, co oznacza, że dotrzymanie terminów będzie miało kluczowe znaczenie.

Wielkoskalowy bateryjny magazyn energii elektrycznej przy ESP Żarnowiec będzie największą tego typu instalacją w całej Europie. Pozwoli na świadczenie regulacyjnych usług systemowych na rzecz Operatora Sieci Przesyłowej, jak również na bilansowanie lokalnych, lądowych farm wiatrowych i przyszłych farm wiatrowych PGE na Morzu Bałtyckim.

Projekt posiada już podpisaną umowę przyłączeniową, uruchomioną spółkę celową, pierwszą w Polsce promesę koncesji na magazynowanie energii oraz zgłoszenie do certyfikacji ogólnej na rynek mocy.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA