REKLAMA
Energetyka Wiadomości
1 Minuta czytania

PGNiG odwołało się od wyroku Sądu UE ws. zobowiązań Gazpromu

PGNiG złożyło odwołanie od wyroku Sądu UE z 2 lutego br., który oddalił skargę spółki na decyzję KE z 2018 r., akceptującą zaproponowane przez Gazprom zobowiązania mające na celu zaprzestanie stosowania nierynkowych praktyk w państwach UE.

PGNiG SA podtrzymuje dotychczasową negatywną ocenę zobowiązań Gazpromu, przyjętych w ramach ugody kończącej postępowanie antymonopolowe Komisji Europejskiej. W ocenie spółki nie zapewniły one przywrócenia konkurencji na rynku gazowym Europy Środkowej i Wschodniej.

PGNiG liczy, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej podzieli argumentację wskazaną w odwołaniu, a działania Gazpromu polegające na nadużywaniu pozycji dominującej spotkają się ze zdecydowaną reakcją Komisji Europejskiej, aby faktycznie zapewnić równe warunki konkurencji na europejskim rynku gazu.

W latach 2012-2018 Komisja Europejska prowadziła postępowanie w sprawie monopolistycznych praktyk Gazpromu w Europie Środkowej i Wschodniej, w tym w Polsce. Zarzuty stawiane Gazprom dotyczyły utrudniania handlu gazem między państwami UE w tym regionie oraz stosowania wobec nich rażąco wysokich cen gazu. W stosunku do Polski i Bułgarii sformułowano dodatkowo zarzuty wiązania warunków handlowych z kwestiami dotyczącymi infrastruktury gazowej. Postępowanie zakończyło się w maju 2018 r. przyjęciem przez Komisję zobowiązań Gazpromu, mających przywrócić konkurencję na rynkach Europy Środkowej i Wschodniej, oraz odstąpieniem od nałożenia na Gazprom kary pieniężnej za naruszenia prawa konkurencji. Zobowiązania Gazpromu miały doprowadzić do zagwarantowania swobodnego przepływu gazu między państwami członkowskimi, kontraktowych mechanizmów zapewnienia konkurencyjnych cen dla klientów Gazpromu oraz nieegzekwowania przez tę spółkę korzyści związanych z kontrolą nad infrastrukturą gazową w poszczególnych państwach członkowskich.

Źródło: tekst PGNiG SA, www.pgnig.pl

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA