REKLAMA
Energetyka Wiadomości
2 Minuty czytania

PGNiG: Potwierdzają się zasoby złoża Przemyśl

Odkryty w 2018 r. nowy potencjał największego w Polsce złoża gazu Przemyśl – szacowany na 20 mld m³ gazu ziemnego – potwierdzają kolejne odwierty, w tym ostatnio przeprowadzony Przemyśl-304 K.

Jeszcze kilka lat temu nie przewidywano, że w eksploatowanym najdłużej, od ponad 60 lat, złożu Przemyśl kryje się 20 dodatkowych mld m³ gazu ziemnego. Ze złoża, którego pierwotny potencjał określono na 74 mld m³ gazu, wydobyto blisko 65 mld m³ i przewidywano jego fazę schyłkową. Dzięki podejściu, wykorzystującemu nowoczesną technologię, podjęto decyzję o ponownych badaniach i rewitalizacji złoża.

– Polska nie jest samowystarczalna surowcowo. Dlatego tak cenny jest każdy metr sześcienny krajowego surowca, który jest zawsze tańszy od importowanego. Z najwyższą starannością podchodzimy do prac na wszystkich 120 odwiertach zaplanowanych w Polsce do 2022 roku –
powiedział Piotr Woźniak, Prezes PGNiG. – Na samym złożu Przemyśl przeprowadziliśmy w ramach rewitalizacji osiem nowych otworów i dwa pogłębiliśmy. Wszystkie okazały się pozytywne, sześć z nich już produkuje gaz ziemny, a pozostałe są na etapie zagospodarowania i będą sukcesywnie włączane do eksploatacji, zwiększając tym samym ilość wydobywanego gazu ze złoża. W tym roku planujemy jeszcze realizację trzech otworów i pogłębianie kolejnego. Szacujemy, iż w pierwszym roku eksploatacji tych odwiertów, wydobycie osiągnie poziom około 100 mln m³ – dodaje.

PGNiG powołał zespół zajmujący się wyłącznie złożem Przemyśl, który w oparciu o dane geologiczne, geofizyczne i złożowe ma za zadanie opracować cyfrowy model geologiczno-złożowy i symulacyjny wszystkich horyzontów złoża. Model posłuży między innymi do wyznaczenia stref nieobjętych wpływem dotychczasowej eksploatacji i obszarów o największym potencjale złożowym dla zaprojektowania nowych odwiertów.

– W ramach planu prac poszukiwawczych zakładamy w następnych latach realizację kolejnych 20 otworów i pogłębianie istniejących już w obszarze złoża. Mając na uwadze najnowsze doświadczenia, gdzie każdy nowy otwór dostarcza pozytywne informacje, możliwa jest realizacja dodatkowych odwiertów –
podkreślił prezes Piotr Woźniak.

Rozpoczęto również ocenę zachodnich elementów złoża Przemyśl, tj. obszarów Maćkowice i Tuligłowy. W pierwszej kolejności nastąpi pogłębienie starszych otworów, co pozwoli na dokładną analizę niżej zalegających horyzontów.

Według szacunków PGNiG, w ciągu pięciu lat wydobycie gazu na całym Podkarpaciu, gdzie znajduje się złoże Przemyśl, wzrośnie o 28 proc. do 1,75 mld m³ rocznie. Oznacza to większe bezpieczeństwo energetyczne kraju i dodatkowe korzyści dla regionu.

Autor: PGNiG SA

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA