REKLAMA
Energetyka Wiadomości
6 Minut czytania

PGNiG szuka start-upów, które mogą zrewolucjonizować sektor energetyczny

– Technologie są odpowiedzią na wyzwania transformacji energetycznej. Wyskalowanie rozwiązań technologicznych w branży energetycznej wymaga jednak bardzo wysokich nakładów finansowych – podkreśla Małgorzata Piasecka, prezes PGNiG Ventures.

 
Zdjęcie: Newseria.pl
Zdjęcie: Newseria.pl
Koncern gazowy stawia mocny akcent na działalność badawczo-rozwojową i  innowacje, przeznaczając na nie  co roku setki milionów złotych. Poprzez swój fundusz inwestycyjny finansuje również innowacyjne spółki z  potencjałem transformacji sektora energetycznego. Wśród najbardziej perspektywicznych obszarów są m.in. szeroko rozumiana efektywność energetyczna, technologie związane z  przemysłowym internetem rzeczy oraz  monitorowaniem infrastruktury energetycznej.

– Poszukujemy rozwiązań, które realnie przyczynią się do rozwoju i  podniesienia konkurencyjności firm z  branży energetycznej. Zależy nam na tym, aby rozwiązania, w  które zainwestujemy, mogły być stosowane przez  spółki z  Grupy Kapitałowej PGNiG, dlatego kierujemy się tym, by odpowiadały one na potrzeby organizacji –
mówi agencji Newseria Biznes Małgorzata Piasecka. – Od ponad dwóch lat funkcjonujemy w  zmieniającym się dynamicznie środowisku i  musimy mieć na uwadze, że potrzeby biznesowe również ewoluują. Jednocześnie dostrzegamy bardzo dynamiczny rozwój technologii, dlatego musimy być elastyczni i  uwzględniać to w  realizowanej strategii inwestycyjnej.

– Mamy świadomość, że istnieje wiele innowacji, ciekawych pomysłów, produktów i  usług. Dlatego jako PGNiG jesteśmy otwarci na otoczenie rynkowe i  partnerstwa w  działalności B+R oraz  innowacjach, m.in. na współpracę ze start-upami i  uczelniami. W 2021 roku zaangażowaliśmy ponad 330 mln zł w  projekty badawczo-rozwojowe.  Razem z  naszymi partnerami rozwijamy również technologie na etapie prototypów czy instalacji pilotażowych –
mówi Arkadiusz Sekściński, wiceprezes ds. rozwoju w  PGNiG. – Tego typu instalację stworzyliśmy m.in. wspólnie z  Uniwersytetem Przyrodniczym w  Poznaniu, gdzie z  odpadów spożywczych wytwarzany jest biometan.

Jak wskazuje Arkadiusz Sekściński, biometan, jako zdekarbonizowany gaz, może się  okazać ważnym elementem transformacji energetycznej w  Polsce. Perspektywicznych obszarów jest jednak więcej, inny to magazynowanie energii, którego rola będzie niezbędna w  związku z  transformacją gospodarki i  rozwojem energetyki odnawialnej.
 
Grafika: PGNiG Ventures, www.ventures.pgnig.pl
Grafika: PGNiG Ventures, www.ventures.pgnig.pl

– W magazynowaniu, jako nośnik energii, znaczącą rolę będzie odgrywał wodór. Dlatego PGNiG od 2020 roku prowadzi Program Wodorowy, w  ramach którego realizujemy np. projekty związane z  wielkoskalowym magazynowaniem wodoru w  kawernach solnych. Obecnie są one wykorzystywane do gromadzenia gazu ziemnego. PGNiG, będąc właścicielem ponad 20 takich kawern, chce swoją wiedzę i  doświadczenie wykorzystać właśnie w  magazynowaniu wodoru. Uważamy, że np. lokalizacja kawern wodorowych na Pomorzu byłaby korzystna w  kontekście możliwości współpracy z  farmami wiatrowymi na Bałtyku –  wyjaśnia wiceprezes ds. rozwoju w  PGNiG.

Grupa Kapitałowa PGNiG stawia mocny akcent na działalność B+R i  innowacje, konsekwentnie przeznaczając na nią co roku setki milionów złotych. Już od kilku lat w  ramach grupy działa InnVento – akcelerator dla  start-upów pracujących nad nowymi rozwiązaniami dla  sektora naftowego i  energetycznego. Jest to inicjatywa uzupełniająca się z  PGNiG Ventures – funduszem inwestującym po etapie akceleracji.

– Młode firmy, które oferują rozwiązania  odpowiadające na aktualne potrzeby GK PGNiG, mogą podjąć z  nami partnerską współpracę, zweryfikować swój produkt lub usługę, a w  kolejnym etapie uzyskać finansowanie na dalszy rozwój –
mówi Arkadiusz Sekściński. – Do tej pory fundusz PGNiG Ventures zainwestował w  takie podmioty jak ICsec, producenta rozwiązań z  obszaru cyberbezpieczeństwa, oraz  Enelion – producenta ładowarek do samochodów elektrycznych.

Pierwsza z  wymienionych spółek to polski producent systemów, które podnoszą poziom cyberbezpieczeństwa w  instalacjach przemysłowych, szczególnie w  infrastrukturze krytycznej. Enelion oferuje z  kolei kompleksowe rozwiązania dla  elektromobilności, poza  ładowarkami do aut jest to także system IT do zarządzania takimi ładowarkami i  obsługi płatności.

– W 2023 roku spółka wprowadzi na rynek szybką ładowarkę, a w  kolejnym etapie – ładowarkę umożliwiającą wymianę energii elektrycznej pomiędzy samochodami elektrycznymi, magazynami energii i  lokalną siecią elektryczną użytkownika. Jeszcze w  tym roku firma zaoferuje też system do zarządzania rozproszonymi źródłami energii w  domu, pełna wersja tego rozwiązania pojawi się w  2023 roku –
mówi Małgorzata Piasecka.

Jedną z  najnowszych inwestycji w  portfolio PGNiG Ventures jest również technologiczna spółka Reliability Solutions, która oferuje rozwiązanie oparte na sztucznej inteligencji do predykcji awarii i  optymalizacji procesów produkcyjnych. Jej rozwiązania są już z  powodzeniem wdrażane w  dużych zakładach przemysłowych.

– Zanim spółka trafiła do naszego portfela, była testowana w  ramach programu pilotażowego w  PGNiG Termika, oferując konkretne korzyści biznesowe, obniżając koszty i podnosząc poziom bezpieczeństwa –
mówi Małgorzata Piasecka.

W należącej do spółki Elektrociepłowni Żerań wdrożono modele pozwalające przewidzieć potencjalne awarie w eksploatacji kotła gazowego.

– Jeśli chodzi o  dalszy rozwój naszej technologii, będziemy m.in. rozwijać nowy produkt, który powstał właśnie we współpracy z  PGNiG. Jest to RSIMS Apps, pozwalająca wdrażać predykcyjne utrzymanie ruchu w  sposób łatwy i  przyjemny, bez konieczności posiadania danych historycznych –
wyjaśnia Piotr Lipnicki, prezes Reliability Solutions.

PGNiG Ventures inwestuje w  małe i  średnie przedsiębiorstwa będące w  fazie rozwoju lub ekspansji, które działają na rynku nie  dłużej niż siedem lat. Maksymalna wysokość finansowania, którą może otrzymać spółka, to 15 mln zł w  dwóch rundach inwestycyjnych (w pierwszej od 2 do 8 mln zł).

Rozwój start-upów i  wpływ innowacji na sektor energetyczny oraz  najważniejsze technologie, które będą zmieniać tę branżę w  perspektywie nadchodzących 10 lat, były głównymi tematami spotkania „Energia Przyszłości”, zorganizowanego przez  PGNiG oraz  PGNiG Ventures w  ubiegłym tygodniu. Obok debat eksperckich młode, innowacyjne firmy rozwijające takie technologie miały okazję do networkingu i  spotkań z  ekspertami branżowymi oraz  spółkami portfelowymi funduszu.

– Zależało nam, aby pokazać, jakie możliwości rozwoju daje młodym start-upom technologicznym Grupa PGNiG, a ekspertom – na jakie korzyści mogą liczyć, współpracując z  tymi firmami i  korzystając z  opracowanych przez  nie  rozwiązań. Podejmując takie działania, dążymy do tego, aby spółki, w  które zainwestujemy, mogły liczyć na programy pilotażowe, a w  przyszłości może nawet na pełne wdrożenia w  spółkach Grupy Kapitałowej PGNiG –
mówi prezes PGNiG Ventures.

Źródło: tekst Newseria.pl
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA