Wod-Kan Wiadomości
1 Minuta czytania

Pięć pożyczek dla Gminy Chełmiec

24 lipca w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zostało podpisanych pięć umów pożyczek z Gminą Chełmiec na realizację zadań pn.:

1. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chełmiec – część 1 (Biczyce Górne, Niskowa, Trzetrzewina, Marcinkowice)” w kwocie do 1 712 068,66 zł. Przedmiotem zadania jest wybudowanie sieci kanalizacyjnej wybudowanie sieci kanalizacyjnej, do której zostanie podłączonych 86 gospodarstw domowych, co umożliwi odprowadzanie ścieków w ilości 
18834 m3/rok do oczyszczalni ścieków oraz przebudowa odcinka sieci wodociągowej, do której podłączone zostanie jedno gospodarstwo domowe.
2. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chełmiec – część 2 (Chełmiec, Piątkowa, Januszowa)”, w kwocie do 1 208 756,10 zł. Przedmiotem zadania jest wybudowanie sieci kanalizacyjnej, do której podłączone zostaną 53 gospodarstwa domowe, co umożliwi odprowadzanie ścieków w ilości 11607 m3/rok do oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej, do której zostanie podłączonych 21 gospodarstw domowych.
3. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chełmiec – część 3 (Świniarsko, Biczyce Górne, Niskowa, Marcinkowice)”, w kwocie do 2 017 292,68 zł. Przedmiotem zadania jest wybudowanie sieci kanalizacyjnej, do której zostaną podłączone 103 gospodarstwa domowe, co umożliwi odprowadzanie ścieków w ilości 22557 m3/rok do oczyszczalni ścieków.
4. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chełmiec – część 4 (Paszyn, Mystków)”, w kwocie do 2 118 195,12 zł. Przedmiotem zadania jest wybudowanie sieci kanalizacyjnej, do której zostaną podłączone 82 gospodarstwa domowe, co umożliwi odprowadzanie ścieków w ilości 17958 m3/rok do oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej do której podłączone zostaną 63 gospodarstwa domowe.
5. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chełmiec – część 5 (Marcinkowice, Rdziostów, Wielogłowy, Dąbrowa)”, w kwocie do 1 606 000,00 zł. Przedmiotem zadania jest wybudowanie sieci kanalizacyjnej, do której zostaną podłączone 82 gospodarstwa domowe, co umożliwi odprowadzanie ścieków w ilości 17958 m3/rok do oczyszczalni ścieków.

Umowy zostały podpisane przez Zarząd WFOŚiGW w Krakowie, w składzie Witold Kozłowski – Prezes Zarządu oraz Anna Biederman-Zaręba – Zastępca Prezesa Zarządu. W imieniu Gminy umowę podpisał Wójt, Bernard Stawiarski przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, Małgorzaty Szkarłat.

Realizacja zadań przyczyni się do poprawy jakości środowiska w szczególności wód gruntowych i płynących, jak również warunków życia mieszkańców objętych niniejszymi inwestycjami.

Autor: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI