Energetyka Wiadomości
1 Minuta czytania

Pieniądze z BGK dla TAURONA

TAURON zawarł umowę kredytu na kwotę 750 mln zł z BGK. Środki z kredytu przeznaczone zostaną na finansowanie bądź refinansowanie wydatków w inwestycje w OZE oraz rozwój sieci dystrybucyjnych.

Zdjęcie: TAURON Polska Energia SA, www.media.tauron.pl

Kredyt pozyskany z Banku Gospodarstwa Krajowego stanowi kolejne źródło finansowania realizacji dwóch priorytetowych kierunków inwestycyjnych Grupy TAURON, to jest: budowy odnawialnych źródeł energii oraz modernizacji i rozwoju sieci elektroenergetycznych.

– Nowe finansowanie będzie mogło zostać wykorzystane przez TAURON w ciągu kolejnych dwóch lat, a jego spłata ustalona została na okres 2027-2032. Zaangażowanie zewnętrznego finansowania jest niezbędne, aby transformacja energetyczna następowała w możliwie krótkim czasie – inwestycje w sektorze energetycznym wymagają bowiem dużych nakładów inwestycyjnych, a zwrot z tych inwestycji rozłożony jest w dłuższym okresie czasu. Tym bardziej cieszy nas fakt, iż Bank Gospodarstwa Krajowego konsekwentnie wspiera realizację celów strategicznych Grupy TAURON – mówi Krzysztof Surma, wiceprezes ds. finansowych Grupy TAURON. – Kluczowym obszarem biznesowym Grupy TAURON jest obszar dystrybucji generujący w ostatnich latach istotnie ponad 60% EBITDA naszej organizacji. Stąd, wraz z obszarem OZE, jest to obecnie nasz najważniejszy kierunek inwestycyjny. Bez przebudowy sieci, niezależnie od tego ile energii z OZE wyprodukujemy, system elektroenergetyczny nie będzie funkcjonował efektywnie – dodaje Krzysztof Surma.

W 2023 roku budżet inwestycyjny Grupy TAURON w obszarze dystrybucji sięgnął kwoty 2,4 mld zł, a w 2024 roku wydatki na ten cel planowane są w kwocie ok. 3 mld zł.

W obszarze OZE aktualnie Grupa buduje trzy farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy 200 MW i pięć farm wiatrowych o mocy ponad 160 MW. Z kolei, w obszarze dystrybucji, prowadzone inwestycje obejmują modernizację i rozbudowę sieci elektroenergetycznej w celu poprawy parametrów przesyłowych, niezawodności działania oraz dostosowania do zmieniającego się otoczenia, w tym odpowiedzi na rozwój rynku OZE, prosumentów oraz smart meteringu.

Łączna moc zainstalowana w OZE wyniosła 606 MW (w tym 417 MW w elektrowniach wiatrowych, 133 MW w elektrowniach wodnych, 56 MW mocy w elektrowniach fotowoltaicznych).

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI