REKLAMA
Drogi Wiadomości
5 Minut czytania

Pierwsza umowa na przebudowę A18

14 listopada 2019 r. zielonogórski Oddział GDDKiA podpisał umowę na przebudowę i dostosowanie 22 km drogi krajowej nr 18 do parametrów autostrady. Jest to odcinek, który zaczyna się w okolicach węzła Żary Zachód kończy blisko 4 km przed węzłem Iłowa.

 
Podpisanie umowy, fot. GDDKiA O/Zielona Góra
Podpisanie umowy, fot. GDDKiA O/Zielona Góra
Zakończenie robót planowane jest w II połowie 2022 roku.

Zakres inwestycji


Zadaniem Wykonawcy będzie realizacja robót budowlanych na południowej jezdni obecnej DK18 wraz z budową węzła autostradowego Żary (przebudowa elementów istniejącego węzła typu półkoniczyna) oraz budową obiektów inżynierskich (trzy wiadukty, trzy przejścia dla zwierząt nad autostradą, most oraz przejście pod autostradą). Podstawą kalkulacji kosztów przez oferentów był projekt budowlany wraz z jego uszczegółowieniem, czyli projektem wykonawczym, przedmiar robót i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

Umowa o wartości ponad 250 mln zł została podpisana z konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA (lider) oraz MIRBUD (partner).

GP zmieniamy na autostradę


Celem całego przedsięwzięcia jest dostosowanie drogi krajowej nr 18 (na odcinku Olszyna – Golnice o długości 70 km) do standardów sieci drogowej o parametrach autostradowych. Inwestycja stanowi drugi etap budowy autostrady A18 (pierwszy to budowa jezdni północnej).

Inwestycja podzielona jest na następujące odcinki realizacyjne:
– od granicy państwa do km 11,86 (ponad kilometr za węzłem Żary Zachód w stronę Wrocławia, odcinek 0 i 1) – przetarg w toku.
– od km 11,86 (ponad kilometr za węzłem Żary Zachód w stronę Wrocławia) do km 33,76 (blisko 4 km przed węzłem Iłowa) – podpisana umowa.
– od km 33,76 (blisko 4 km przed węzłem Iłowa) – granica województwa – planowane rozpoczęcie przetargu na roboty II połowa 2020 r.
– granica województwa –węzeł Golnice – planowane rozpoczęcie przetargu na roboty II połowa 2020 r.

Postępowanie przetargowe


Przetarg na przebudowę i dostosowanie 22 kilometrów drogi krajowej nr 18 do parametrów autostrady został ogłoszony 5 czerwca 2019 r. Było to drugie postępowanie, bowiem w pierwszym przetargu wszystkie złożone oferty przekraczały kwotę przeznaczoną na realizację zadania. W powtórzonym przetargu zmodyfikowany został zakres inwestycji, a kryterium wyboru wykonawcy stanowiła wyłącznie cena. Chęć wzięcia udziału w postępowaniu wyraziło osiem firm. Tym razem wszystkie oferty mieściły się w kosztorysie, a najkorzystniejsza z nich była o ponad 50 mln zł mniejsza od najtańszej w poprzednim przetargu.

Zestawienie ofert:
– konsorcjum firm: Metrostav Polska S.A. (lider), Metrostav a.s. (partner) – 303 116 518,13 zł.
– PORR S.A. – 280 985 166,68 zł.
– Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. – 274 164 734,61 zł.
– konsorcjum firm: Budimex S.A. (lider), BUDPOL Sp. z o.o. (partner) – 262 519 679,01 zł.
– konsorcjum firm: Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o. (lider), Aldesa Construcciones S.A. (partner) – 269 122 976,08 zł.
– konsorcjum firm: FABE POLSKA Sp. z o.o. (lider), „SP” SINE MIDAS STROY Sp. z o.o. (partner) – 279 928 754,84 zł.
– konsorcjum firm: Berger Bau Polska Sp. z o.o. (lider), Berger Bau SE (partner), Max Bögl Polska Sp. z o. o. (partner), Max Bögl Stiftung & Co. KG (partner) – 288 739 772,65 zł.
– konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. (lider), MIRBUD S.A. (partner) – 254 146 408,87 zł.

We wrześniu 2019 r. po wnikliwej analizie i ocenie podjęta została decyzja o wyborze najkorzystniejszej oferty, którą złożyło konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA (lider) oraz MIRBUD (partner).

Kalendarium inwestycji:

– 1996 r. – powstała Koncepcja Programowa,
– 1998 r. – uzyskano decyzje o ustaleniu lokalizacji drogi,
– 2006 r. – zlecono opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (decyzje środowiskowe) oraz dokumentacji technicznej (projekt budowlany, projekt wykonawczy),
– 18 października 2007 r. – złożono wnioski o wydanie decyzji środowiskowych w zakresie woj. lubuskiego oraz woj. dolnośląskiego,
– 8 września 2008 r. – uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w granicach woj. lubuskiego,
– 29 września 2008 r. – uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w granicach woj. dolnośląskiego, ale 15 października 2008 r. Oddział GDDKiA w Zielonej Górze złożył odwołanie od tej decyzji,
– 27 lutego 2009 r. – uzyskano decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska uwzględniającą odwołanie GDDKiA i zmieniającą decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z 29 września 2008 r.,
– 10 maja 2010 r. – w związku z wyznaczeniem nowych obszarów Natura 2000 złożono wniosek o nową decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (dla obu województw),
– 29 lipca 2010 r. – uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (dla obu województw),
– 6 grudnia 2011 r. – wydana została decyzja ZRID.

A18 w kierunku zachodniej Europy


Droga krajowa nr 18 zlokalizowana jest w III drogowym transeuropejskim korytarzu transportowym – połączeniem międzynarodowym E36/40 na terytorium Polski. Korytarz ten łączy Ukrainę, Słowację i południową Polskę z Dreznem i Berlinem. Droga krajowa nr 18 zaliczana jest do głównych dróg w Polsce o znaczeniu przemysłowym i turystycznym. Łączy ona autostradę A4 z przejściem granicznym w Olszynie. Starą drogę krajową nr 18, a obecnie jej nitkę południową, wybudowali Niemcy w latach 30. XX wieku. Stanowiła ona fragment autostrady Berlin – Wrocław. W listopadzie 2004 r. rozpoczęty został pierwszy etap dostosowywania drogi krajowej nr 18 do parametrów przyszłej autostrady A18. Do istniejącej drogi dobudowana została równoległa, jezdnia północna, którą oddano do użytku w 2006 r.

W październiku br. podpisaliśmy również umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy autostrady A18 na odcinku pomiędzy węzłem Krzyżowa a węzłem Golnice.

Tekst i zdjęcie: GDDKiA O/Zielona Góra

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA