REKLAMA
Kolej Wiadomości
3 Minuty czytania

Pierwsze prace na stacji Warszawa Zachodnia

Ruszyły pierwsze prace na stacji Warszawa Zachodnia. Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych za ponad 1,9 mld zł netto ubiega się o współfinansowanie ze środków unijnych POIiŚ. Wykonawcą inwestycji jest Budimex.

  
Na stacji Warszawa Zachodnia utrzymana jest obsługa podróżnych. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A przy współpracy z wykonawcą stopniowo organizują i rozpoczną roboty.

– Na mapie transportowej stolicy po zakończeniu przebudowy Warszawy Zachodniej będzie więcej pociągów dalekobieżnych i podmiejskich. Inwestycja jest kolejnym krokiem do celu, jakim jest bezpieczna, komfortowa i przewidywalna polska kolej –
powiedział Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.

– Przebudowa stacji Warszawa Zachodnia to jedna z inwestycji Krajowego Programu Kolejowego, które są też najlepszą receptą na utrzymanie rozwoju gospodarki. Po modernizacji stacja stanie się hubem komunikacyjnym dla stolicy, łączącym transport kolejowy z autobusowym i komunikacją publiczną –
powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w ministerstwie infrastruktury.

Inwestor PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ściśle współpracują z wykonawcą firmą Budimex. Organizacja prac wymaga przede wszystkim zapewnienia dobrej obsługi podróżnym. Potrzebna jest koordynacja działań w zakresie ruchu kolejowego, bezpiecznych prac poziomie torów oraz przygotowanie prac logistycznych w obszarze stacji.

– Modernizacja stacji Warszawa Zachodnia rozpoczyna przebudowę linii średnicowej. Będziemy ściśle współpracować z wykonawcą by prace przebiegały sprawnie. Chcemy krok po kroku zapewnić na warszawskiej linii średnicowej wygodniejsze i sprawniejsze podróże, dostosowane do potrzeb pasażerów. Realnie zwiększymy rolę kolei w systemie komunikacji stolicy, aglomeracji i kraju –
powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.
   

Przygotowany został już tymczasowy przejazd technologiczny przez tory. Skorzysta z niego m.in. specjalistyczny sprzęt do budowy kładki. Dzisiaj, 26 października pracownicy przystąpią do przygotowań demontażu części wiat na peronach dalekobieżnych. Prace rozpoczną się na peronie 4. Stopniowo, z wymaganym zabezpieczeniem będą obejmować perony w kierunku ul. Tunelowej. Następnie roboty przeniosą się w kierunku Al. Jerozolimskich. Pracownicy będą zabezpieczać i usuwać kolizje z podziemnymi instalacjami.

W listopadzie rozpoczną się prace i budowa kładki. Przygotowane zostaną betonowe fundamenty i rozpocznie się montowanie filarów. Kładka dla pieszych połączy dwie dzielnice Warszawy – Ochotę i Wolę – oraz zapewni szybki i sprawny dostęp na perony.

Rewolucja na mapie transportowej Warszawy


Jedna z największych inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. za ponad 1,9 mld zł netto, to kolejny etap modernizacji linii średnicowej. Przez stację średnio na dobę przejeżdża około 1000 pociągów aglomeracyjnych, regionalnych, dalekobieżnych krajowych i międzynarodowych. Po przebudowie Warszawa Zachodnia zapewni dla podróżnych komfortową obsługę i sprawne kursowanie pociągów.

Na Warszawie Zachodniej wszystkie przebudowane perony zostaną zadaszone. Stacja będzie w pełni dostępna dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Przewidziano ruchome schody, czytelne oznakowanie oraz system informacji pasażerskiej, który ułatwi korzystanie z kolei. Dodatkowy peron od strony ul. Tunelowej zwiększy możliwość organizacji sprawnych połączeń.
Komunikację w obszarze stacji ułatwi kładka, która połączy Wolę i Ochotę. Przejście podziemne – będzie wyższe i szersze oraz połączone z przestrzenią poczekalni i kas biletowych. Przejście zostanie wydłużone do peronu nr 8 (docelowo nr 9) przy linii obwodowej.

Kompleksowo przebudowanych zostanie około 30 km torów, 130 rozjazdów i sieć trakcyjna. Dzięki nowoczesnym systemom i technologiom sprawniejsze będzie zarządzenie ruchem kolejowym na warszawskim węźle kolejowym.

Prace na stacji Warszawa Zachodnia planowane są do 2023 roku w ramach projektu POIiŚ 5.1-13 pn.: „Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia”. Zakończenie inwestycji planowane jest w II połowie 2023 r.

Tekst i zdjęcia: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA