Budownictwo Wiadomości
6 Minut czytania

Pierwszy tramwaj na Alei Pawła Adamowicza w Gdańsku

25 maja rozpoczęły się testy i  przejazdy techniczne nową linią tramwajową w  Gdańsku. Jeśli wszystkie procedury przebiegać będą zgodnie z  założeniami, pierwsi pasażerowie pojadą nową trasą w czerwcu.

 
Zdjęcie: NDI
Zdjęcie: NDI
Umowa na realizację została podpisana 17 kwietnia 2018  roku i  potrwa do  końca sierpnia 2020 roku. Oprócz linii tramwajowej powstaje też zupełnie nowy układ drogowy.

– To  historyczna zmiana, Al.  Pawła Adamowicza, zwana roboczo Nową Bulońską to  jeden z  symboli zmian w  naszym mieście –
mówi Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. – Ta symbolika ma szczególne znaczenie w  tym tygodniu , kiedy będziemy obchodzić trzydziestą rocznicę samorządności w  Polsce, kiedy rozglądamy się po  Gdańsku wielu z  Was może nie  pamiętać jak to  wyglądało 30  lat temu, ale  myślę że  nikt nawet nie  wyobrażał sobie, że  tu powstaną osiedla a  także droga i  tramwaj je łączące.

Kluczowym elementem inwestycji łączącej ul.  Bulońską z  ulicą Jabłoniową jest linia tramwajowa o  długości 2,6  km. Na  trasie wybudowano 6  przystanków (od  strony Migowa): „Królewskie Wzgórze”, „Łabędzia”, „Stolema”, „Zabornia”, „Ujeścisko” – węzeł integracyjny oraz  „Lawendowe Wzgórze”. By  ułatwić podróżnym w  przyszłości możliwość przesiadki powstał węzeł integracyjny tramwajowo-autobusowy Ujeścisko wraz z  parkingiem dla samochodów osobowych i  rowerów (167  miejsc parkingowych samochodowych, w  tym 11  dla niepełnosprawnych, 22  miejsca postojowe rowerowe). To całkowicie nowy, budowany od  podstaw odcinek trasy miejskiej.

– Dotarliśmy do  końca kolejnego etapu przedsięwzięcia, które realizujemy od  dwóch lat –
mówi Małgorzata Winiarek-Gajewska, prezes NDI. – Wkrótce będzie czynna linia tramwajowa, finiszujemy z  pracami wykończeniowymi, robimy wszystko aby przed  wakacjami można było przekazać całość wykonanych robót. Kolejna, nowa arteria jest praktycznie gotowa do  użytkowania. Cieszymy się, że  mogliśmy także w  Gdańsku, czyli naszym regionie, zrealizować projekt w  branży infrastruktury tramwajowej. Do  tej  pory większość naszych realizacji z  tego zakresu powstawała na  południu Polski.

W  szczytowych momentach na  budowie pracowało ok. 500  osób, 480  jednostek sprzętowych, 240  firm współpracujących (podwykonawców, dostawców, usługodawców). Budowa składała się z  około 20  branż. NDI może pochwalić się tu realizacją wyjątkowego obiektu inżynierskiego. W  przebiegu Alei Pawła Adamowicza powstała pierwsza w  Polsce tzw. Estakada Wenecka. To  wyjątkowy projekt wzorowany na  wiaduktach łukowych, które budowali starożytni Rzymianie. Cały obiekt jest nowatorski, innowacyjny i  jest wynikiem pracy polskich inżynierów. Estakada powstała z  przęseł o  rozpiętości 20  metrów wykonanych z  betonu zbrojonego. Jest ich 154, a  każde waży po  40  ton. Powstały one nieopodal obiektu, na  placu budowy. Przęsło ma konstrukcję z  żelbetowych łupin prefabrykowanych obok estakady i  zaprojektowanych do  montażu dźwigiem. 20  metrowe prefabrykaty były w  jednym kawałku montowane na  podporach, dzięki czemu nie  mają zamków do  zalewania ani betonowych przegubów – elementów konstrukcji w  pierwszej kolejności ulegających degradacji. Pierwszy raz w  Polsce zastosowano wielo-przęsłowy schemat łuków na  kilkunastometrowych podporach.
 
Zdjęcie: NDI
Zdjęcie: NDI

Aktualnie pod  obiektem kończy się wykonywanie powłoki antykorozyjnej betonu. Na  obiekcie zostały wykonane już wszystkie elementy: mostowe, drogowe, torowe i  infrastruktury towarzyszącej. W  górnej części Alei Pawła Adamowicza trwa montaż ekranów akustycznych. Pod  koniec miesiąca uruchomiona zostanie iluminacja estakady. Trwają intensywne prace na  ulicy Kartuskiej, po  ekspresowym wykonaniu wzmocnienia podłoża gruntowego realizowane są już roboty bitumiczne. Na  ulicy Jabłoniowej, która  zostanie wykonana do  końca sierpnia, wykonano wzmocnienie podłoża pod  pierwszą nitkę drogi i  przygotowywane są kolejne warstwy konstrukcji nawierzchni. Prace przy tym fragmencie nie  będą jednak miały wpływu na  funkcjonowanie całego układu drogowego. Na  całej trasie trwają prace porządkowe i  wykończeniowe, związane z  nasadzeniami zieleni, oznakowaniem i  pozostałymi elementami bezpieczeństwa ruchu.

Co było największym wyzwaniem przy realizacji tego projektu?


– Zakres robót w  takiej lokalizacji –
odpowiada Sylwia Rogall, dyrektor projektu NDI. – Budowaliśmy zupełnie nową trasę na  obszarze miejskim, zurbanizowanym. To  dzielnice mocno zaludnione. W  tym projekcie bardzo ważna była więc  logistyka i  dobra organizacja pracy. Największym wyzwaniem inżynierskim były nowatorskie rozwiązania zastosowane przy estakadzie.

Budowa linii tramwajowej wzdłuż al.  Pawła Adamowicza to  jedna z  największych inwestycji realizowanych obecnie przez  Miasto Gdańsk. Inwestycja obejmuje nie  tylko  budowę linii tramwajowej, ale  również sieć dróg i  skrzyżowań wraz z  infrastrukturą towarzyszącą. W  ramach inwestycji powstała dwukierunkowa jezdnia z  jednostronnym chodnikiem oraz  drogą rowerową na  całej jej długości. Trasa rowerowa zostanie również oddana do  użytku w  czerwcu.

W  ramach inwestycji powstały drogi dojazdowe takie jak Nowa Wołkowyska, Myśliwska Południowa, przebudowano łącznice węzła z  ul.  Armii Krajowej, z  tzw. Nową Warszawską i  Nową Jabłoniową.

Przy wybudowanym i  funkcjonującym już Centrum Edukacyjnym Jabłoniowa początkowo planowano budowę jedynie układu drogowego, a  linia tramwajowa Nowa Bulońska Północna miała kończyć się w  pobliżu skrzyżowania ul.  Jabłoniowej i  Warszawskiej. Po  analizach możliwości finansowych, Miasto zdecydowało, by  przedłużyć powstającą linię tramwajową o  odcinek około 320  metrów, tak  aby umożliwić dojazd tramwajem niemalże pod  budynek szkoły i  przedszkola.

Budowa Al.  Pawła Adamowicza (roboczo zwanej Nowa Bulońska Północna) jest częścią opracowanego przez  władze miasta Strategicznego Programu Rozwojowego dzielnicy Południe na  lata 2014-2020. Zadanie realizowane jest w  ramach Gdańskiego Programu Komunikacji Miejskiej – GPKM etap IVa. Wykonawcą prac jest konsorcjum firm, którego  liderem jest firma NDI S.A. z  Sopotu. Realizacja Al.  Pawła Adamowicza to  koszt 243  mln zł. Inwestycja dofinansowana jest z  Funduszu Spójności w  ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i  Środowisko na  lata 2014-2020. Zadanie to  otrzymało dofinansowanie z  Unii Europejskiej w  kwocie około 58,5  mln zł.

Źródło: NDI S.A.

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI