REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Pierwszy ZRID dla budowy Obwodnicy Metropolii Trójmiejskie

Wojewoda Pomorski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla odcinka Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej (OMT) Chwaszczyno – Żukowo o długości ponad 16 km.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Gdańsk, www.gov.pl/web/gddkia-gdansk/
Zdjęcie: GDDKiA O/Gdańsk, www.gov.pl/web/gddkia-gdansk/
Dzięki temu, po przekazaniu wykonawcy placu budowy, możliwe będzie rozpoczęcie robót budowlanych. Trasa ta połączy się na węźle Chwaszczyno z Trasą Kaszubską Gdynia – Bożepole Wielkie, która wkrótce zostanie oddana do ruchu.

32 kilometry Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej


Nową, dwujezdniową drogą ekspresową S6 Chwaszczyno – Gdańsk Południe (połączenie z S7) pojedziemy w 2025 r. W ramach inwestycji powstanie również obwodnica Żukowa. Wartość inwestycji to ponad 2 mld zł. Budowa nowej arterii komunikacyjnej została podzielona na dwa odcinki realizacyjne.

W ramach budowy odcinka OMT Chwaszczyno – Żukowo wybudowanych zostanie dwanaście wiaduktów, trzy mosty i cztery estakady oraz kładka dla pieszych. Powstanie również sześć przejść dla zwierząt.

Bezpieczna i nowoczesna


Głównym celem budowy Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej jest poprawa bezpieczeństwa ruchu wszystkich użytkowników.

OMT połączy Obwodnicę Południową Gdańska z realizowaną Trasą Kaszubską, umożliwiając szybki, regionalny i międzyregionalny tranzyt pojazdów na kierunku wschód – zachód z ominięciem Trójmiasta. Nowa trasa skróci tym samym czas przejazdu i poprawi komfort podróżowania.

Połączenie to stworzy zewnętrzną obwodnicę (drogę o parametrach drogi ekspresowej) w stosunku do istniejącej już Obwodnicy Trójmiasta. Funkcjonująca trasa, z uwagi na dynamiczny rozwój aglomeracji trójmiejskiej, a co za tym idzie wzrost natężenia ruchu, osiąga już granice swojej przepustowości.

Odciążona z ruchu zostanie Obwodnica Trójmiasta, zmniejszy się też jej oddziaływanie na warunki życia mieszkańców i środowisko (zwłaszcza na Trójmiejski Park Krajobrazowy).

Nowa droga to również zapewnienie odpowiednich parametrów nośności nawierzchni dla pojazdów ciężkich o nacisku na oś 11,5 t. Obniży to poziomu hałasu, drgań oraz ilość zanieczyszczeń emitowanych przez transport. 

Inwestycja rządowa w miejsce PPP


Początkowo Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej miała powstać w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Jednak w czerwcu 2020 r. Rada Ministrów zwiększyła limit wydatków przewidzianych na realizację Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.). Decyzją rządu OMT powstanie ze środków Krajowego Funduszu Drogowego.

Źródło: tekst GDDKiA O/Gdańsk, www.gov.pl/web/gddkia-gdansk/
 
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA