REKLAMA
Budownictwo Geoinżynieria Wiadomości
2 Minuty czytania

PIG-PIB na konferencji geotechnicznej w Barcelonie

W dniach 17-21 czerwca przedstawiciele Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB wzięli udział w 7th International Conference on Geotechnical and Geophysical Site Characterization w Barcelonie.

Zdjęcie: www.pgi.gov.pl

Wydarzenie ma charakter cykliczny, a jego celem jest wymiana wiedzy i doświadczeń między ekspertami i praktykami z dziedziny geotechniki, ze szczególnym naciskiem na badania gruntu in situ.

Przedstawiciele PIG-PIB aktywnie uczestniczyli w sesjach, warsztatach i szkoleniach. Jeden z przedstawicieli PIG-PIB wziął udział w kursie dotyczącym badań in situ z wykorzystaniem dylatometru płaskiego (DMT) oraz pomiarów fali s z użyciem sondy sejsmicznej (SDMT), prowadzonym przez Diego Marchetti, konstruktora i koordynatora produkcji urządzeń badawczo-pomiarowych. Szkolenie poruszało zagadnienia związane z budową sprzętu oraz prawidłowym przygotowaniem dylatometru do badania. Nie zabrakło również informacji na temat praktycznych rozwiązań indywidualnych problemów pojawiających się w terenie podczas badań.

Sesje wykładowe podzielono na: referaty plenarne i sesje równoległe. Wśród przedstawicieli PIG-PIB biorących udział w konferencji największym zainteresowaniem cieszyły się bloki dotyczące badań in situ (w szczególności CPTU i DMT), badań na morzu, badań geofizycznych oraz wykorzystania uczenia maszynowego w modelowaniu geotechnicznym.

Interesujący był cykl wykładów poświęcony sondowaniom dynamicznym z możliwością rejestracji siły udaru. Na szczególną uwagę zasługiwały doświadczenia zaprezentowane przez badawczy z Azji oraz ośrodków badawczych z Francji.

W związku z dynamicznym rozwojem sektora energetyki wiatrowej dużym zainteresowaniem cieszyły się prezentacje dotyczące rozpoznania podłoża dna morskiego na potrzeby posadowienia morskich farm wiatrowych. Swoje doświadczenia zaprezentowali geotechnicy i geolodzy z firmy Fugro.

Podczas konferencji odbyły się także panele tematyczne, dotykające problemów geofizyki w geologii inżynierskiej oraz geotechnice. Dyskutowano nad zaawansowanymi metodami sejsmicznymi, elektromagnetycznymi oraz badającymi oporności ośrodka gruntowego. Przedstawiono szereg badań geofizycznych in situ, pozwalających na szybkie i dokładne określenie właściwości geotechnicznych gruntu.

Prelegenci przedstawiali także wyniki swoich badań z zakresu tomografii mionowej – stosunkowo nowej metody geofizycznej. Jest to technika obrazowania wykorzystująca miony, naturalnie występujące cząstki promieniowania kosmicznego, do tworzenia trójwymiarowych obrazów wnętrza obiektów, takich jak góry, wulkany czy budynki. Metoda ta pozwala na wykrywanie gęstych struktur i pustek wewnątrz badanych obiektów, oferując unikalne możliwości w geologii.

Na konferencji przedstawione zostały między innymi zagadnienia związane z geotermią płytką. Skupiały się one głównie na problemie określenia przewodności termicznej gruntu w miejscach układania kabli energetycznych w ziemi lub na dnie morza. Zaprezentowano też działanie urządzenia wyliczającego przewodność termiczną na podstawie korelacji z innymi parametrami fizycznymi gruntów.

Omówione na sesji zagadnienia bezpośrednio dotyczą procesów budowy elektrowni wiatrowych i farm fotowoltaicznych. Przedstawione rozwiązania w przyszłości mogą okazać się bardzo przydatne podczas rozwoju infrastruktury pod inwestycje OZE.

Stosunkowo nowym trendem, który ma coraz większe zastosowanie w geotechnice, jest wykorzystanie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. W trakcie konferencji zaprezentowano algorytmy stosowane w uczeniu maszynowym. Na przykładzie danych otworowych i badań CPTU przedstawiono sposoby pracy na dużych zbiorach danych, łączeniu ich ze sobą, by w efekcie końcowym za pomocą sztucznej inteligencji stworzyć modele geotechniczne.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA