REKLAMA
Hydrotechnika Wiadomości
1 Minuta czytania

PIG-PIB na konferencji IG PAN

22 marca 2024 r. Instytut Geofizyki PAN wraz z Komitetem Gospodarki Wodnej PAN zorganizowali konferencję naukową dedykowaną Światowemu Dniu Wody. Zaprezentowano kilka eksperckich referatów, a na koniec odbył się panel dyskusyjny, którego jednym z uczestników był prof. dr hab. Krzysztof Szamałek, dyrektor PIG-PIB.

Zdjęcie: Artur Baranowski, www.pgi.gov.pl

W pierwszej części spotkania podsumowano dyskusję, którą prowadziły niedawno Komitety Polskiej Akademii Nauk pt. „Woda w przemyśle i energetyce”. Debata poświęcona była identyfikacji najistotniejszych, interdyscyplinarnych problemów badawczych, które będą stanowić rekomendacje dla tworzenia programów badań naukowych. Ponadto przedstawiono efekty przywracania i ochrony jakości wód oraz walorów przyrodniczych cieków wraz z ich renaturyzacją na przykładzie dokonań Belgii. Uczestnicy wysłuchali także prezentacji wniosków z raportu UNESCO „Water for Prosperity and Peace”.

Konferencję zakończył panel dyskusyjny, w którym uczestniczyli specjaliści – naukowcy i praktycy reprezentujący instytucje i uczelnie zajmujące się problematyką wody w szerokim znaczeniu. Jednym z nich był prof. dr hab. Krzysztof Szamałek, dyrektor PIG-PIB, który powiedział, między innymi:

– Kluczowy w zrozumieniu problematyki korzyści i ewentualnych zagrożeń jakie zawierają się w tematyce wody jest poziom świadomości społecznej, a mówiąc inaczej – rozwój cywilizacyjny w poszczególnych krajach. Nawet nasz kraj, którego nie można zaliczyć do państw zacofanych, w obszarze związanym z zasobami naturalnymi, nie należy do najlepiej wydedukowanych. Ilość stereotypów, czy uproszczonych poglądów, które można spotkać w przestrzeni publicznej jest zatrważająca. Choćby sprawa reakcji mediów na pojawiające się niżówki letnie. Zwykle na ekranie pokazywane są kamienie i łachy piachu w korycie rzeki i pada komunikat, że „Wisła wysycha”. U widzów powstaje nieprawdziwe przekonanie, że tak jest. A przecie programy informacyjne kształtują świadomość publiczną. Takie doniesienia na szczęście można zweryfikować przejeżdżając mostem na Wiśle. Uważam, że treść przekazu i cel kształtowania postawy społecznej powinny być skierowane w tę samą stronę i pokazywać jaki mamy indywidualny wpływ na stan zasobów wodnych.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA