REKLAMA
Budownictwo Wiadomości
2 Minuty czytania

PIG-PIB z nagrodą SAG 2019

Firma Esri Inc. uhonorowała działalność Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB w zakresie systemów informacji geograficznej (GIS), przyznając nam międzynarodową nagrodę SAG (Special Achievement in GIS Award).

Wyróżnienie to przyznawane jest instytucjom za wybitne osiągnięcia w pracy z technologią GIS.

Nagroda dla PIG – PIB została przyznana za utworzenie Bazy Danych Geologiczno-Inżynierskich (BDGI). Prace zrealizował Zespół Geologii Inżynierskiej w Centrum Geozagrożeń PIG-PIB. BDGI powstała w ramach wykonywania zadań państwowej służby geologicznej (psg).

Baza Danych Geologiczno-Inżynierskich to unikatowy i największy w kraju zbiór cyfrowych danych o warunkach budowlanych na terenie Polski. BDGI składa się z bazy wierceń i bazy danych przestrzennych. Źródłem danych są dokumentacje geologiczne, geotechniczne oraz Centralna Baza Danych Geologicznych.

Z bazy generowane są profile otworów wiertniczych, karty właściwości fizyczno-mechanicznych gruntów i skał (moduł BDGI-WFM) oraz różnotematyczne mapy Atlasów geologiczno-inżynierskich, które pobiera się ze strony internetowej BDGI (atlasy.pgi.gov.pl). W bazie w okresie od 1998 do 2017 r. zgromadzono 360 tys. otworów wiertniczych, 65 tys. wyników badań laboratoryjnych gruntów i skał, 30 warstw przestrzennych GIS oraz wyprodukowano ponad 3200 arkuszy map. Dane zgromadzone w bazie obejmują wybrane obszary kraju w tym: wybrane powiaty województwa mazowieckiego (płocki i piaseczyński), a także aglomeracje: Bydgoszcz, Koszalin, Wałbrzych – Świebodzice – Kamienna Góra, Łódź, Rybnik – Jastrzębie Zdrój – Żory, Wrocław, Poznań, Kraków, Gdańsk-Sopot-Gdynia, Katowice, Warszawa oraz obszary polskiej strefy brzegowej (Cetniewo – Jastrzębia Góra, Oksywie – Babie Doły, Orłowo).

Podstawą przyznania nagrody SAG było opracowanie zautomatyzowanego, uniwersalnego procesu tworzenia publikacji kartograficznej w postaci serii i arkuszy map (Systemu Przetwarzania Danych Geologiczno Inżynierskich – SPDGI), który może zostać ponownie zaimplementowany do produkcji map geologicznych o innej tematyce.

W ramach realizacji projektu BDGI wykonano ponad 3200 arkuszy map geologiczno-inżynierskich w skali 1:10 000. Arkusze te są dostępne do pobrania z serwerów CBDG za pomocą kilku kliknięć.

Możliwość dodania do aplikacji tworzonej w Portal for ArcGIS zewnętrznej usługi WMS zawierającej dane katastralne z GUGIK znacząco ułatwia korzystanie z geologiczno-inżynierskich warstw informacyjnych.

Oficjalne wręczenie nagród SAG nastąpi podczas Międzynarodowej Konferencji Użytkowników Oprogramowania ESRI (8-12 lipca 2019 r., San Diego, Kalifornia).

Przyznanie nagrody SAG jest doskonałą motywacją dla PIG-PIB do realizacji kolejnych, innowacyjnych projektów będących wyzwaniami w implementacji technologii GIS.

Wykonawcy projektu Baza Danych Geologiczno-Inżynierskich (BDGI) pragną podziękować firmom SoftProjekt oraz TAXUS IT za współpracę przy realizacji projektu i opracowywaniu modelu danych geologiczno-inżynierskich.

Autor: Grzegorz Ryżyński i Edyta Majer, PIG-PIB

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA