REKLAMA
Kolej Wiadomości
2 Minuty czytania

PKP CARGO kupiło majątek dawnej Fabryki Wagonów Gniewczyna

16 czerwca spółka PKP CARGO podpisała umowę zakupu majątku po dawnej Fabryce Wagonów Gniewczyna w Gniewczynie Łańcuckiej.

Zdjęcie: PKP CARGO S.A., www.pkpcargo.com
Zdjęcie: PKP CARGO S.A., www.pkpcargo.com
Zgodnie z zapisami aktu notarialnego PKP CARGO odkupiło od słowackiej spółki Forespo 33 ha gruntów, na których stoją hale fabryczne o powierzchni 4 ha. W skład majątku wchodzi także 7,5 km torów. Wartość umowy to około 33 mln zł.

PKP CARGO od ponad 1,5 roku starało się o odkupienie majątku po fabryce w Gniewczynie, aby wznowić tu produkcję wagonów towarowych. Przejęcie tych nieruchomości otwiera drogę do rozmów z potencjalnymi partnerami biznesowymi na temat zawiązania spółki. Kolejnym etapem będzie poczynienie niezbędnych inwestycji w odtworzenie majątku produkcyjnego i uruchomienie produkcji.

Prezes PKP CARGO S.A. Czesław Warsewicz zwrócił uwagę na to, że zaangażowanie spółki w ten projekt wynika z kalkulacji biznesowych. – PKP CARGO będzie pierwszym klientem fabryki w Gniewczynie, gdyż w najbliższej przyszłości musimy przystąpić do wymiany części taboru. Posiadamy około 55 tys. wagonów, ale w większości są to pojazdy liczące kilkadziesiąt lat. Będziemy je stopniowo zastępować nowoczesnymi wagonami, o większej ładowności, umożliwiających jazdę z wyższą prędkością, co zapewni nam podniesienie zdolności operacyjnych spółki i jakości usług dla klientów – wyjaśnił prezes Warsewicz. – W całej Europie odczuwalny jest brak wagonów towarowych. Przewoźnicy mają problemy z ich zakupem co utrudnia im realizowanie planów biznesowych. My staramy się zabezpieczyć przed takim problemem – dodał Czesław Warsewicz.

Fabryka w Gniewczynie Łańcuckiej powstała w latach 50-tych XX wieku. Przez wiele lat funkcjonowała w strukturach PKP jako Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Gniewczynie. Ze struktur PKP firma została wyłączona w 1991 roku i przekształcona kilka lat później w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa.

ZNTK w Gniewczynie trafiły potem do Programu Powszechnej Prywatyzacji i były zarządzane przez jeden z Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. Zakład stopniowo jednak tracił miejsce na rynku, a późniejsza kontrola NIK wykazała, że w czasach NFI fabryka była źle zarządzana, co spowodowało pogorszenie jej sytuacji ekonomicznej.

W 2001 roku NFI sprzedał fabrykę inwestorowi ze Słowacji, ale to nie uratowało zakładu. W 2014 roku ogłoszono upadłość firmy, a w 2015 roku została podjęta decyzja o likwidacji Fabryki Wagonów Gniewczyna.

Podpisanie umowy zakupu majątku po dawnej fabryce w Gniewczynie to kolejny krok w celu wznowienia produkcji wagonów w tym miejscu.

Źródło: tekst PKP CARGO S.A., www.pkpcargo.com
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA