Energetyka Wiadomości

PKP CARGO podpisało kolejne umowy z Grupą Enea

Spółka PKP CARGO podpisała trzy umowy dotyczące przewozów węgla kamiennego do Grupy ENEA. Wartość podpisanych kontraktów to ponad 53,45 mln zł.

Zdjęcie: PKP CARGO S.A., www.pkpcargo.pl
Zdjęcie: PKP CARGO S.A., www.pkpcargo.pl
Umowy są efektem wygranych dwóch postępowań przetargowych. Jedna z umów dotyczy przewozów dla ENEA Wytwarzanie, a dwie pozostałe – dla ENEA Elektrownia Połaniec.

Szacowana wartość kontraktu podpisanego z ENEA Wytwarzanie wynosi prawie 19,9 mln złotych. To kolejny kontrakt pozyskany przez PKP CARGO na dostawy węgla do elektrowni w Kozienicach. Oferta złożona przez PKP CARGO została wybrana jako najkorzystniejsza w zakresie jednej części zamówienia, a podpisana umowa stanowi, że w okresie od marca 2022 r. do marca 2023 r. PKP CARGO dostarczy transportem kolejowym około 500 tys. ton węgla kamiennego.

Natomiast realizacja przewozów dla ENEA Elektrownia Połaniec będzie obejmowała około 1 mln ton węgla i surowiec również zostanie dostarczony w okresie od marca 2022 r. do marca 2023 r. Szacowana wartość kontraktu to około 33,55 mln zł.

Dostawy będą realizowane z polskich kopalń, a zawarte kontrakty są kontynuacją wieloletniej współpracy PKP CARGO i Grupy ENEA.

Źródło: tekst PKP CARGO S.A., www.pkpcargo.pl
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI