REKLAMA
Kolej Wiadomości

PKP CARGO z kontraktem dla Grupy ENEA

Spółka PKP CARGO wygrała kolejny przetarg na przewozy węgla kamiennego dla Grupy ENEA. Oferta złożona przez PKP CARGO została wybrana jako najkorzystniejsza w zakresie wszystkich trzech części zamówienia.

   W efekcie w okresie 15. miesięcy PKP CARGO S.A. dostarczy łącznie transportem kolejowym około 6,0 mln ton węgla kamiennego. Szacowana wartość zawieranych umów wynosi brutto prawie 72 mln złotych.

Przewozy realizowane będą z LW Bogdanka do Enea Wytwarzanie w Świerżach Górnych w zwartych składach w wagonach węglarkach budowy normalnej. To kolejny kontrakt pozyskany przez PKP CARGO na dostawy węgla do elektrowni w Kozienicach. Od stycznia br. spółka realizuje już przewozy ze śląskich kopalń do tego odbiorcy.

Grupa ENEA jest jednym z kluczowych klientów PKP CARGO S.A., dla którego uruchamianych jest kilkadziesiąt pociągów tygodniowo, zarówno do Świerży Górnych, jak również do Połańca.

Źródło: PKP CARGO S.A.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA