REKLAMA
Kolej Wiadomości
4 Minuty czytania

PKP Intercity inwestuje w proekologiczne rozwiązania

Spółka PKP Intercity będzie dalej inwestować w proekologiczne rozwiązania. Pociągi są jednymi z najbardziej ekologicznych środków transportu, dlatego jest to transport przyszłości.

Wizualizacja: PKP Intercity
Wizualizacja: PKP Intercity
Nowoczesne pociągi i lokomotywy przyjazne środowisku

Pociągi Pendolino, PesaDART i FLIRT3, które posiada w swojej flocie PKP Intercity, zostały zaprojektowane z myślą o ochronie środowiska i zbudowane z ekologicznych materiałów, podlegających recyklingowi. System odzyskiwania energii sprawia, że pociągi mogą oddawać do sieci trakcyjnej energię wytworzoną podczas hamowania. Nowoczesne pociągi typu EZT są cichsze od pozostałych pociągów. Natomiast wygłuszenie akustyczne skutkuje mniejszą emisją hałasu do wnętrza pojazdu, co wpływa na wzrost komfortu podróży i pracy drużyn pociągowych. Dodatkowo coraz więcej pociągów PKP Intercity jest wyposażanych w toalety z obiegiem zamkniętym, co przyczynia się do ochrony powierzchni ziemi i wód gruntowych. Obecnie trwa przetarg na zakup kolejnych 12 nowoczesnych składów zespolonych, które będą przyjazne środowisku.

Ekologiczne rozwiązania można również znaleźć w lokomotywach PKP Intercity. Zmodernizowane pojazdy serii SM/SU42 oraz nowe lokomotywy SU160 posiadają silniki spełniające nowe normy emisji spalin. Pozwala to na znaczne ograniczenie emisji cząstek stałych czy tlenków azotu, co wydatnie wpływa na mniejsze zanieczyszczenie powietrza.

– Kolej jest najbardziej ekologicznym środkiem transportu spośród tych, z którymi w największym stopniu konkuruje. Jest transportem przyszłości, doskonale wpisującym się w ideę zrównoważonego transportu –
mówi Marek Chraniuk, Prezes Zarządu PKP Intercity.

Naprawy, konserwacja i czyszczenie


Istotną rolę w ograniczaniu emisji szkodliwych substancji odgrywa nie tylko eksploatacja taboru, lecz także naprawy, konserwacja i czyszczenie pojazdów. PKP Intercity przy pracach technicznych związanych z przeglądami oraz serwisem pociągów wykorzystuje substancje zgodne z restrykcyjnymi przepisami i normami europejskimi. Wprowadzona w PKP Intercity procedura gospodarowania odpadami przemysłowymi i komunalnymi zapewnia, że odpady wytworzone na terenie zapleczy technicznych w pierwszej kolejności przekazywane są do odzysku, w tym recyklingu, a w następnej kolejności, jeśli nie nadają się ponownego wykorzystania, do unieszkodliwienia.

Dodatkowo przewoźnik w ramach wartej 7 mld złotych strategii taborowej modernizuje 15 stacji postojowych. Zostaną one wyposażone m.in. w 7 automatycznych myjni z oczyszczalnią ścieków, odzyskiem wody szarej, a także technologią zbierania deszczówki. Obiekty całoroczne wyposażone będą w panele fotowoltaiczne, które będą stanowić źródło energii na potrzeby własne myjni. Zastosowane rozwiązania pozwolą na ograniczenie zużycia wody i zwracanie jej do obiegu w celu ponownego wykorzystania.

Bocznice kolejowe


W programie modernizacji i przebudowy bocznic kolejowych PKP Intercity na lata 2018-2025 zaplanowano ok. 150 inwestycji w kwocie ponad 900 mln zł, uwzględniających aspekty środowiskowe. Nowoczesne zaplecza techniczne to redukcja negatywnego wpływu na otoczenie przez ograniczanie emisji zanieczyszczeń do ziemi, wody i atmosfery poprzez mniejszą emisję spalin, hałasu i substancji szkodliwych. A wszystko w zgodzie z obowiązującymi normami środowiskowymi, bezpieczeństwa i w poczuciu odpowiedzialności.

Tylko w 2019 roku zaplanowano realizację 76 inwestycji infrastrukturalnych w zakresie stacji postojowych i infrastruktury towarzyszącej o wartości ponad 93 mln zł. Efektem będzie polepszenie efektywności oraz podniesienie komfortu przewozów pasażerskich m.in. w następujących lokalizacjach: Wrocław, Warszawa, Gdynia, Przemyśl, Lublin, Kraków, Szczecin czy Poznań.

Na pokładzie pociągów


PKP Intercity podejmuje także działania mające na celu wprowadzanie ekologicznych rozwiązań na pokładzie pociągów. Już w tej chwili posiłki i poczęstunki są serwowane w składach PKP Intercity z zachowaniem dbałości o ekologię. Na miejscu w wagonach restauracyjnych pociągów EIC oraz w segmentach gastronomicznych EIP (Pendolino) posiłki są podawane w naczyniach porcelanowych i z metalowymi sztućcami, podobnie jak posiłki serwowane w klasie pierwszej EIP. Z kolei w wagonach barowych, kursujących w pociągach kategorii EIC i IC, pasażerowie otrzymują posiłki w tekturowych naczyniach jednorazowych. We wszystkich kategoriach pociągów stosowane naczynia dla dań na wynos wykonane są z trzciny cukrowej, natomiast napoje ciepłe serwowane są w kubkach papierowych.

Obecnie przewoźnik wykorzystuje już tylko plastikowe pokrywki do kubków oraz w wybranych pociągach wykorzystywane są jeszcze sztućce (widelec, nóż, łyżka, mieszadełko). W przypadku wprowadzenia zmian przepisów dotyczących wykorzystania plastiku, PKP Intercity będzie gotowe do implementacji nowych rozwiązań, które niezależnie są już testowane. Podczas trwania grudniowego Szczytu Klimatycznego (COP24) w Katowicach we wszystkich pociągach kursujących do i z Katowic w ramach projektu pilotażowego do posiłków dodawano sztućce wykonane z ekologicznych surowców.

PKP Intercity od 2010 roku sukcesywnie realizuje działania mające na celu ochronę środowiska naturalnego. W 2015 roku Spółka zaktualizowała swoją Politykę Środowiskową, w której zobowiązała się do stosowania odpowiedzialnych praktyk w zakresie ochrony środowiska we wszystkich obszarach działalności.

Tekst i wizualizacja: PKP Intercity S.A.
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA