REKLAMA
Kolej Wiadomości
2 Minuty czytania

PKP Intercity kupi 63 nowe lokomotywy wielosystemowe

10 stycznia 2024 roku spółki PKP Intercity i NEWAG podpisały umowę na zakup 63 elektrycznych lokomotyw wielosystemowych z opcją zamówienia kolejnych 32 i świadczeniem 5-letniej usługi utrzymania.

Zdjęcie: NEWAG SA, www.newag.pl

To pierwsze w historii, zarówno przewoźnika, jak i producenta tak duże zamówienie jednej serii pojazdów. Wartość umowy to blisko 2,3 mld zł brutto.

PKP Intercity ogłosiło postępowanie w trybie dialogu konkurencyjnego na dostawę 63 elektrycznych lokomotyw elektrycznych z opcją na 32 pojazdy wraz ze świadczeniem usług ich utrzymania. W połowie listopada 2022 r. przewoźnik dokonał otwarcia ofert. Jedynym wykonawcą, który złożył ofertę w postępowaniu była firma NEWAG, a przedstawiona oferta mieściła się w zakładanej przez PKP Intercity kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia. Po dokonaniu oceny oferty względem przyjętych kryteriów, do których należały m.in. cena jednostkowa dostawy pojazdu czy stawka za świadczenie usług utrzymania, a także dopełnieniu wszystkich wymaganych czynności, nastąpiło podpisanie umowy.

– Po raz pierwszy w historii naszej Spółki podpisujemy umowę na zamówienie tak dużej liczby pojazdów trakcyjnych jednej serii. Dzięki temu realizujemy kolejny punkt przyjętej strategii taborowej, która zakłada, że do 2030 roku wszystkie lokomotywy w naszym parku taborowym będą poruszały się z prędkością 160-200 km/h, co pozwoli nam zapewnić szybkie przejazdy po Polsce – mówi Tomasz Gontarz, wiceprezes Zarządu PKP Intercity.

– Zamówienie tak dużej liczby pojazdów jednej serii pozwoli nam w przyszłości łatwiej je utrzymywać oraz serwisować. Zgodnie z umową, usługę utrzymania producent będzie pełnił przez 5 lat lub do wykonania pierwszej naprawy poziomu 4 włącznie, ponadto w okresie świadczenia usług utrzymania przez producenta w proces ten będą zaangażowani pracownicy PKP Intercity celem zdobycia niezbędnych doświadczeń i umiejętności, które będą wykorzystywane w przyszłości przy wykonywaniu usług utrzymania samodzielnie – dodaje Jarosław Oniszczuk, członek Zarządu PKP Intercity.

– Po raz pierwszy w Nowym Sączu będziemy realizować tak duże zamówienie. Pierwsze 2 lokomotywy dostarczymy przewoźnikowi w terminie do 24 miesięcy od daty podpisania umowy, a całe zamówienie musi być zrealizowane w terminie 60 miesięcy od daty podpisania umowy – mówi Zbigniew Konieczek, prezes zarządu NEWAG S.A.

Nowe wielosystemowe lokomotywy będą mogły poruszać się na liniach kolejowych zasilanych napięciami trakcyjnymi: 3kV DC, 15kV AC, 25kV AC. Prędkość maksymalna pojazdów ma wynosić nie mniej niż 200 km/h. Producent musi uzyskać dopuszczenie pojazdów do eksploatacji w sześciu krajach, tj. w Polsce, Niemczech, Austrii, Czechach, Słowacji i na Węgrzech. Wszystkie lokomotywy będą wyposażone w system ETCS poziomu drugiego.

Umowa przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji i zamówienia przez PKP Intercity dodatkowych 32 lokomotyw tej serii. Wówczas wartość zamówienia wzrosłaby do prawie 3,5 mld zł brutto. Czas dostawy dodatkowych pojazdów pozostaje taki sam jak w pierwotnym zamówieniu.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA