Kolej Wiadomości
3 Minuty czytania

PKP Intercity Remtrak przejmuje zakład w Opolu

Spółka PKP Intercity Remtrak przejmuje przedsiębiorstwo napraw taboru kolejowego w Opolu. Po latach niepewności zakład czeka stabilna przyszłość – spółka planuje go rozwinąć i zwiększyć w nim zatrudnienie.

 
Zdjęcie: PKP Intercity S.A., www.intercity.pl
Zdjęcie: PKP Intercity S.A., www.intercity.pl
Opolskie przedsiębiorstwo napraw taboru kolejowego (dawniej Tabor Szynowy Opole, później Wagon Opole) było dzierżawione przez PKP Intercity Remtrak od grudnia 2019 roku. Spółka odpowiedzialna za serwis taboru narodowego przewoźnika podjęła ten krok chcąc zapewnić PKP Intercity bieżącą obsługę techniczną wagonów, których napraw w Opolu zaprzestano ze względu na ówczesne problemy opolskiej spółki. PKP Intercity Remtrak przejęło wówczas także około 165 pracowników Wagon Opole. W tym czasie PKP Intercity Remtrak zleciło przeprowadzenie audytu, mającego ocenić kondycję i możliwości spółek Wagon Opole i Trinites Polska, właściciela większości nieruchomości na terenie opolskiego przedsiębiorstwa. Podczas dzierżawy części przedsiębiorstwa Sąd Gospodarczy w Opolu ogłosił upadłość likwidacyjną Wagon Opole. W listopadzie ubiegłego roku PKP Intercity Remtrak wygrało licytację upadłego przedsiębiorstwa, wyrok Sądu Rejonowego w tej sprawie uprawomocnił się w lutym 2021 roku.

Po opracowaniu długoterminowego planu rozwoju opolskiego przedsiębiorstwa, PKP Intercity Remtrak podjęło finalną decyzję o przejęciu przedsiębiorstwa napraw taboru kolejowego w Opolu i podpisało umowę jego zakupu.

– Cieszy nas ogromnie, że po wieloletnich problemach opolski zakład stanie na nogi dzięki przejęciu przez PKP Intercity Remtrak i ponownie będzie ważnym punktem na kolejowej mapie Polski. Stały rozwój PKP Intercity Remtrak pokazuje, że nasz narodowy przewoźnik myśli długofalowo, dbając o odpowiednie zabezpieczenie swojego taboru, tak kluczowe przy umacnianiu rynkowej pozycji. Inwestycja w ten obszar działalności jest kluczowa pod kątem planowanych dalszych, ogromnych inwestycji taborowych, w wyniku których w najbliższych latach kolej ma ambicję stać się środkiem transportu pierwszego wyboru przy podróżach długodystansowych. Inwestycja w opolski zakład to kolejny ważny krok na drodze do naszego celu, jakim jest kolej bezpieczna, komfortowa, przewidywalna, dostępna i ekologiczna –
podkreśla Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury.

Plany rozwoju opolskiego zakładu

Od początku dzierżawy przez PKP Intercity Remtrak opolski zakład wykonał naprawy łącznie ponad 260 wagonów – 131 na trzecim poziomie utrzymania (P3) i 135 na czwartym poziomie (P4). Zaplecze techniczne w Opolu i doświadczenie zatrudnionych w nim pracowników pozwalają na wykonywanie napraw wagonów na piątym poziomie utrzymania (P5) wraz z modernizacją. Zakup zakładu pozwoli na ich rozpoczęcie, co uniezależni PKP Intercity od napraw na rynku zewnętrznym.

PKP Intercity Remtrak planuje znaczne zwiększenie zatrudnienia w opolskim zakładzie. Zatrudnionych ma zostać około 250 nowych pracowników, więc docelowo spółka zapewni w Opolu ponad 400 stabilnych miejsc pracy.

– Bardzo nas cieszy, że udało się doprowadzić do finalnego przejęcia zakładu w Opolu. Był to długi, wymagający proces, ale cały czas mieliśmy przed oczami cel, jakim było uratowanie opolskiego przedsiębiorstwa. Teraz zakład staje się integralną częścią PKP Intercity Remtrak. Inwestycja w rozwój spółki, a co za tym idzie stałe zwiększanie możliwości napraw i prac technicznych realizowanych we własnym zakresie, ma dla nas znaczenie strategiczne. Grupa Kapitałowa PKP Intercity, do której należy Remtrak, rośnie także jako pracodawca. W najbliższym czasie zatrudnienie w Opolu znajdzie wielu wysokiej klasy specjalistów –
mówi Marek Chraniuk, Prezes Zarządu PKP Intercity.

Plany PKP Intercity Remtrak zakładają, że zakład w Opolu wraz z obecnymi oddziałami spółki w Warszawie i Idzikowicach będą wykonywać naprawy wagonów zabezpieczające w pełni potrzeby eksploatacyjne PKP Intercity. Potencjalna rozbudowa zakładu w Opolu pozwoliłaby także na wykonywanie napraw okresowych elektrycznych i spalinowych zespołów trakcyjnych.

– Myślimy przyszłościowo i już teraz zabezpieczamy nasze przyszłe potrzeby taborowe. Do 2030 roku zainwestujemy w nowoczesny tabor 19 mld zł, realizując największy program inwestycyjny w historii PKP Intercity. Będziemy uruchamiać coraz więcej połączeń i wozić coraz więcej pasażerów, więc szybkie i elastyczne reagowanie na bieżące potrzeby taborowe będzie dla nas bardzo ważne –
mówi Adam Laskowski, Członek Zarządu PKP Intercity.

Źródło: tekst PKP Intercity S.A., www.intercity.pl
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI