Kolej Wiadomości
3 Minuty czytania

PKP na Konferencji Dyrektorów Generalnych kolei OSŻD

W dniach 8-12 kwietnia w Seulu odbyło się XXXIV posiedzenie Konferencji Dyrektorów Generalnych kolei Organizacji Współpracy Kolei (OSŻD). W wydarzeniu wzięli udział także przedstawiciele PKP S.A.

Podczas konferencji podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy PKP S.A. i Korporacją Kolei Koreańskich (KORAIL), a prezes PKP S.A. dodatkowo odbył spotkania z szefami Kolei Kazachstańskich i Kolei Węgierskich dotyczące strategicznych aspektów współpracy międzynarodowej.

W trakcie narady, w której wzięli udział przedstawiciele 20 z 27 kolei członkowskich OSŻD, podsumowano prace wykonane w 2018 roku i przyjęto postanowienia odnośnie komisji i grup roboczych będących w kompetencji Konferencji Dyrektorów Generalnych, m.in. komisji ds. przewozów towarowych, przewozów pasażerskich, a także stałych grup roboczych ds. kodowania i informatyki oraz finansowych i rozliczeń. Przyjęte zostały również postanowienie w sprawie nadania statusu przedsiębiorstwa stowarzyszonego pięciu firmom z Rosji oraz po jednej z Czech, Litwy i Włoch, a także rekomendacje odnośnie punktów postanowień leżących w kompetencji wyższego organu kierowniczego OSŻD – Narady Ministrów, m.in. budżetu na 2019 r. oraz wstępnego na rok 2020 r., sprawozdania z działalności organizacji OSŻD 2018 r., wykonanych prac i zadań Tymczasowej Grupy Roboczej ds. przygotowania/kształcenia kadr.

W wydarzeniu aktywnie uczestniczyli również przedstawiciele PKP S.A. Polskiej delegacji przewodniczył Krzysztof Mamiński, prezes zarządu PKP S.A.

9 kwietnia 2019 r. Polskie Koleje Państwowe S.A. i Korporacja Kolei Koreańskich (KORAIL) podpisały porozumienie o współpracy, co jest potwierdzeniem chęci wymiany doświadczeń i może przyczynić się do zwiększenia potencjału sygnatariuszy porozumienia w branży kolejowej. Dokument podpisali Krzysztof Mamiński, prezes PKP S.A., reprezentujący interesy Grupy PKP na forum międzynarodowym oraz Son Byeong Seok, dyrektor generalny Korporacji Kolei Koreańskich. Poza strategicznym porozumieniem o współpracy strony podpisały również umowę dotyczącą wymiany doświadczeń w zakresie funkcjonowania głównych dworców w obydwu stolicach – Dworca Centralnego im. Stanisława Moniuszki w Warszawie i Dworca Seul.

11 kwietnia 2019 r. prezes PKP S.A. odbył spotkania z szefami Kolei Kazachstańskich oraz Kolei Węgierskich. Spotkanie z Sanatem Mynbayevem, prezesem zarządu Kolei Kazachstańskich dotyczyło możliwości rozszerzenia współpracy przy przewozach kontenerowych w relacji Chiny – Europa. Obie strony wymieniły się informacjami o najważniejszych działaniach mających wpływ na intensyfikację przewozów kontenerowych na tym szlaku. Rozmowa dotyczyła alternatywnych względem połączenia przez Rosję i Białoruś tras przewozu kontenerów, z wykorzystaniem dróg przez Morze Kaspijskie i Morze Czarne. Prezes PKP S.A. zwrócił uwagę na linię szerokotorową PKP LHS biegnącą w głąb Polski oraz poinformował stronę kazachską o nowym przejściu granicznym Czeremcha – Wysokolitowsk i możliwościach już istniejących przejść do przewozu kontenerów na wschodniej granicy Polski. Prezes Kolei Kazachstańskich podkreślił, że gotów jest do zacieśnienia współpracy z Grupą PKP w zakresie intensyfikacji przewozów z Chin do Europy, traktując tę kwestię jako wspólny cel obu przedsiębiorstw.

Prezes Mamiński spotkał się również z Róbertem Homolya, dyrektorem generalnym, prezesem zarządu Kolei Węgierskich (MAV), które dotyczyło nawiązania współpracy pomiędzy PKP i MAV. Tematem rozmowy była przede wszystkim kwestia budowy kolei wysokich prędkości, w tym rozwój połączenia Warszawa – Bratysława – Budapeszt. Obie strony podkreśliły gotowość pełnego zaangażowania się w rozwój kolei wysokich prędkości, przede wszystkim na poziomie grup roboczych ekspertów. Rozmowa szefów PKP i MAV była pierwszym od lat spotkaniem na szczeblu kierownictwa obu kolei.

Misją i rolą organizacji OSŻD, mającej swoją siedzibę w Warszawie, jest prowadzenie stałych prac nad rozwojem międzynarodowych przewozów kolejowych w komunikacji Europa – Azja, w tym przewozów kombinowanych oraz zwiększanie konkurencyjności transportu kolejowego. Konferencja po raz pierwszy odbyła się w Republice Korei, która od czerwca 2018 r., po kilkuletnich staraniach, stała się pełnoprawnym członkiem OSŻD.

Autor: PKP S.A.

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI