Budownictwo Wiadomości
4 Minuty czytania

PlanRadar: zrównoważone budownictwo to nie tylko sam projekt

W Europie i na świecie coraz częściej dochodzi do ekstremalnych zjawisk pogodowych, a pożary lasów, powodzie oraz systematycznie kurczące się w skali globalnej zasoby wodne stają się poważnym problemem dla wszystkich mieszkańców naszej planety.

 
Zdjęcie: PlanRadar
Zdjęcie: PlanRadar
Potwierdzają to także wnioski z Raportu Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu, wskazując jednocześnie, że za większość tych procesów odpowiedzialna jest działalność człowieka i towarzysząca jej emisja CO2. Budownictwo, jako sektor odpowiedzialny za produkcję 28% gazów cieplarnianych trafiających do atmosfery, ma zatem przed sobą niemałe wyzwanie. Z jednej strony musi zaspokoić popyt i konsumpcję, a z drugiej ograniczyć negatywny wpływ budynków na środowisko naturalne oraz zdrowie człowieka.

Zrównoważone budownictwo to zagadnienie, które z jednej strony łączy w sobie dążenie do minimalizowania nakładów na realizację poszczególnych projektów, a z drugiej troskę o los i przyszłość kolejnych pokoleń. Kluczowym elementem tego podejścia jest projektowanie, budowanie, a także użytkowanie poszczególnych inwestycji w taki sposób, aby systematycznie zmniejszać zużycie zasobów naturalnych, zapobiegać szkodom środowiskowym przy jednoczesnym zapewnieniu wygodnego, bezpiecznego i produktywnego środowiska dla ludzi pracujących w budynku i przebywających w jego otoczeniu.

Zrównoważony projekt

 
Zdjęcie: PlanRadar
Zdjęcie: PlanRadar

Dla utrzymania zrównoważonego charakteru danej inwestycji znaczenie mają także materiały, które są wykorzystywane przy jej realizacji. Warto w tym miejscu zauważyć, że aż 4–5% całkowitej globalnej emisji CO2 jest spowodowana produkcją samego cementu. Ma to szczególne znaczenie w kontekście wzrostu zużycia tego materiału m.in. do produkcji betonu, którego wykorzystanie tylko na przestrzeni lat 1926–2000 wzrosło niemal 40-krotnie.

Produkcja materiałów budowlanych wiąże się jednak nie tylko z samą emisją, ale również ze zwiększonym zużyciem energii i wody, co dotyka szczególnie państwa zagrożone jej deficytem. Jednym z przykładów takich Państw jest właśnie Polska, gdzie według wyliczeń na jednego mieszkańca przypada ok. 1800 litrów wody rocznie – dla porównania mniej jest jedynie w Czechach, na Malcie i Cyprze.

Branża budowlana w celu zmniejszenia niekorzystnego wpływu na środowisko skupia się zatem przede wszystkim na projektowaniu budynków energooszczędnych i takich, które pomogą ograniczyć zużycie surowców, a technologie stosowane w nowoczesnych budynkach pozwalają coraz częściej m.in. na ich odzyskiwanie i ponowne wykorzystanie niektórych z zasobów – na przykład wody szarej wykorzystywanej do celów sanitarnych czy energii pochodzącej z ogniw i paneli słonecznych. – Projektanci odgrywają kluczową rolę przy definiowaniu zrównoważonego budownictwa. To oni, przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi, są w stanie sprawdzić wpływ powstającego budynku na krajobraz i tkankę miejską oraz określić materiały i systemy, które zmniejszają wymagania konserwacyjne, wykorzystują mniej energii i wody oraz wytwarzają mniej odpadów.  Planowanie eksploatacji i konserwacji na etapie projektowania poprawia też środowisko pracy, zwiększa produktywność i zapobiega awariom, a to w prosty sposób przekłada się także na zmniejszenie śladu węglowego – mówi Bartek Pietruszewski, Country Manager PlanRadar w Polsce, i dodaje, że wykonawcy również mają ważną rolę podczas tworzenia tzw. zielonych projektów. – Odpowiednie zaplanowanie działań logistycznych, kolejności następujących etapów czy przewidywanie zagrożeń wpływa nie tylko na wzrost efektywności i spadek kosztów inwestycji, ale również na ograniczenie wpływu na środowisko – dodaje.

Ekologiczny proces budowlany


Chociaż wykonawcy odgrywają istotną rolę w branży budownictwa ekologicznego, otrzymują znacznie mniej uwagi i wsparcia niż architekci i projektanci w tym samym sektorze.  Aby budynek miał zrównoważony charakter, powinien utrzymywać określone standardy na każdym z etapów powstawania projektu, a w tym celu potrzebne są odpowiednie narzędzia, które wspomogą zarządzanie pracą i pozwolą uniknąć błędów i pomyłek. To właśnie wspomniane narzędzia, a przede wszystkim cyfrowe technologie powstające z myślą o branży nieruchomości i budownictwie, pozwalają na zarządzanie zespołem oraz poszczególnymi zadaniami, gwarantując tym samym utrzymanie jakości projektu i będąc realnym wsparciem dla zespołów odpowiedzialnych za jego realizację. – Komunikacja podczas procesu budowlanego odgrywa kluczową rolę przy unikaniu błędów wykonawczych i problemów logistycznych. W tym celu powstają aplikacje, takie jak PlanRadar, które wspierają zespoły projektowe, podwykonawców w wydajnym zarządzaniu. Dane dostępne pod ręką pozwalają na szybkie monitorowanie prac przy projekcie i wprowadzanie zmian na bieżąco. Takie wykorzystanie narzędzi cyfrowych pozwala na osiągnięcie maksymalnych korzyści finansowych inwestycji i zmniejszenie jej szkodliwego wpływu na środowisko. Dzięki odpowiednio zaprojektowanemu procesowi i podniesieniu efektywności osób zaangażowanych w dany etap inwestycji zyskujemy bowiem pełną kontrolę nad zużyciem poszczególnych surowców i możemy wpisać się w ideę zrównoważonego rozwoju już we wczesnym etapie prac budowlanych – zauważa Bartek Pietruszewski.

Tekst: PlanRadar
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI