REKLAMA
Drogi Wiadomości
6 Minut czytania

Plany GDDKiA na 2020 r.

W listopadzie 2019 r. przekroczono liczbę 4 000 km dróg szybkiego ruchu w Polsce. Obecnie kierowcy mają do dyspozycji 4 146,4 km dróg szybkiego ruchu, w tym 1 696,2 km autostrad i 2 450,3 km dróg ekspresowych. GDDKiA przedstawia plany na 2020 r.

 
Zdjęcie: GDDKiA
Zdjęcie: GDDKiA
Zdjęcie: GDDKiA
Zdjęcie: GDDKiA
2020 rok i nowe drogi

Obecnie w realizacji jest 1003,8 km dróg w realizacji, z czego w tym roku udostępnimy co najmniej 116,8 km. Drogi będące w realizacji pozwolą w kolejnych latach zamknąć najważniejsze ciągi komunikacyjne w kraju. Są to między innymi autostrada A1 od Częstochowy do Tuszyna, dzięki czemu z Pomorza sprawnie i komfortowo dotrzemy do granicy z Czechami. W realizacji mamy też ostatnie odcinki drogi ekspresowej S7 między Płońskiem a Napierkami – po wybudowaniu tego odcinka uzyskamy ciąg ekspresowy od Płońska do Trójmiasta.

Kolejne kluczowe połączenie drogą szybkiego ruchu jest w realizacji na wschodzie kraju. To droga ekspresowa S19 między Rzeszowem a Lublinem. W realizacji są również odcinki w ciągu S3 i S5, które uzupełnią połączenia odpowiednio portu w Szczecinie z południową granicą kraju a S5 Wrocławia przez Poznań z Bydgoszczą.

W 2020 r. planujemy udostępnić 116,8 km na 12 zadaniach:
– A2 węzeł Lubelska – węzeł Konik (5,6 km)
– A2 węzeł Konik – obwodnica Mińska Mazowieckiego (9,2 km)
– S5 Bydgoszcz Opławiec – Bydgoszcz Błonia (13,5 km)
– S5 Szubin Północ – Żnin Północ (19,3 km)
– S10 obwodnica Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniowa – II jezdnia (6,4 km)
– S17 węzeł Lubelska – początek obwodnicy Kołbieli (15,2 km)
– S17 obwodnica Kołbieli (8,7 km)
– S61 obwodnica Szczuczyna – II jezdnia (6,6 km)
– obwodnica Sanoka w ciągu drogi krajowej nr 28 (6,7 km)
– obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu drogi krajowej nr 73 (6,9 km)
– obwodnica Wałcza w ciągu drogi ekspresowej S10 (17,8 km)
– obwodnica Węgorzyna w ciągu drogi krajowej nr 20 (1 km)

Realizujemy również wszelkie, możliwe działania, które mają pozwolić na udostępnienie jeszcze w 2020 r. wszystkich trzech odcinków trasy S2 w Warszawie:
– węzeł Puławska – węzeł Przyczółkowa (4,62 km)
– węzeł Przyczółkowa – węzeł Wał Miedzeszyński (6,45 km)
– węzeł Wał Miedzeszyński – węzeł Lubelska (7,45 km)

Działania na istniejącej sieci


W ramach prowadzonych w trakcie roku prac będziemy stale podnosić poziom bezpieczeństwa na sieci dróg krajowych, w tym w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych Na działania te składają się m.in. wymiana nawierzchni, przebudowa skrzyżowań, budowa rond, budowa sygnalizacji świetlnych czy uspokajanie ruchu poprzez wytyczanie wysepek. Dbamy nie tylko o kierowców, ale również o pieszych i rowerzystów. Dlatego w ramach prowadzonych w tym roku prac w wielu miejscach zbudowane zostaną chodniki, zatoki autobusowe, doświetlane będą kolejne przejścia dla pieszych, ustawione zostaną ogrodzenia w celu ochrony pieszych i oddzielenia ich od ruchu samochodowego. Powstaną również kolejne drogi rowerowe. Wytyczane będę również nowe przejścia dla pieszych i budowane kładki nad drogami.

Przykładowe inwestycje:
– rozbudowa 22 km drogi krajowej nr 16 na odcinku Augustów – Głęboki Bród (wzmocnienie konstrukcji jezdni, nowe ciągi rowerowo-piesze, zatoki do kontroli pojazdów i zatoki autobusowe),
– rozbudowa 2,5 km drogi krajowej nr 63 na odcinku: przejście przez m. Wygoda,
– budowa obejścia m. Brzezie w ciągu drogi krajowej nr 25 na odcinku Biały Bór – Sporysz (budowa dróg dojazdowych wzdłuż obwodnicy, budowa przejazdów gospodarczych w ciągu drogi lokalnej, nowe ciągi pieszo-rowerowe i zatoki autobusowe),
– budowa mostu przez rzekę Wieprz w ciągu DK82 w m. Łęczna,
– poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK92 w miejscowości Brójce (nowe oznakowanie miejsc niebezpiecznych, powstaną nowe wysepki, azyle dla pieszych oraz chodniki).

Audyt przejść dla pieszych trwa


Kontynuujemy rozpoczęty jeszcze w 2019 roku audyt przejść dla pieszych. Przeprowadzają go audytorzy i inspektorzy bezpieczeństwa ruchu drogowego zatrudnieni w GDDKiA. Wnikliwie kontrolują przejścia dla pieszych na drogach zarządzanych przez GDDKiA, szczególnie zwracając uwagę na:
– prawidłową lokalizację i geometrię przejścia,
– warunki widoczności na przejściu dla pieszych w dzień i w nocy,
– stan i prawidłowość oznakowania pionowego i poziomego,
– stan nawierzchni przejścia i przed przejściem,
– możliwość dojścia do przejść i stan miejsc oczekiwania pieszego na przejście,
– prawidłowość odwodnienia obszaru przejścia,
– prawidłowość oświetlenia samego przejścia, jak również miejsc oczekiwania pieszego na przejście przez drogę oraz odcinków dojazdowych do przejścia dla pieszych.

Wynikiem audytu będzie raport zawierający ranking przejść wraz z rekomendacją zmian mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Raport będzie podstawą do podejmowania działań w kolejności od najpilniejszych do możliwych do wykonania w następnej kolejności. Określi też jednolite zasady wyznaczania i budowy przejść dla pieszych. Wyniki raportu zostaną również wykorzystane do stworzenia kompleksowego programu budowy chodników i ścieżek rowerowych w ciągu dróg krajowych. Efektem końcowym tych wszystkich działań będzie wzrost bezpieczeństwa pieszych i spadek liczby ofiar śmiertelnych.

Rozpoczynamy GPR 2020…


Co pięć lat GDDKiA oraz zarządcy dróg wojewódzkich przeprowadzają Generalny Pomiar Ruchu. Na sieci dróg krajowych znajdujących się w naszym zarządzie, pierwszy z pomiarów zaplanowany jest na 23 stycznia. W tym roku pomiary będą prowadzone w ok. 2300 punktach (dla porównania w 2015 roku było to ok. 1950). Praktycznie we wszystkich punktach wykorzystamy metodę wideorejestracji, uzupełniając ją dodatkowo wynikami z automatycznych punktów pomiaru ruchu (około procent wszystkich punktów).

Pomiary w podstawowym cyklu będą prowadzone w dziewięciu specjalnie wybranych dniach w ciągu roku i składają się na nie cztery dni z pomiarem 24-godzinnym oraz pięć dni z pomiarem 16-godzinnym (dla każdego dnia pomiarowego wyznaczone są dwa terminy rezerwowe).

Syntezę wyników pomiaru ruchu poznamy wiosną, a szczegółowe dane jesienią 2021 r. Oprócz tego GDDKiA prowadzi w sposób ciągły automatyczne pomiary ruchu w wybranych lokalizacjach na sieci dróg krajowych, z których szczegółowe dane co roku udostępniane są na naszej stronie internetowej: https://www.gddkia.gov.pl/pl/2876/Stacje-Ciaglych-Pomiarow-Ruchu.

…oraz GPH 2020


Kolejnym pomiarem, jaki przeprowadzimy w tym roku, będzie Generalny Pomiar Hałasu. Tak jak GPR wykonywany jest w cyklu pięcioletnim. W przypadku GDDKiA badania przeprowadzane są na odcinkach dróg o średniorocznym natężeniu ruchu powyżej 3 mln pojazdów lub o procentowym udziale pojazdów ciężkich w potoku ruchu powyżej 20 proc., w przypadku średniego dobowego ruchu przekraczającego 5 tys. pojazdów.

Pomiary prowadzone będą w ok. 270 punktach na terenie całego kraju, przy czym w każdym punkcie przez 24 godziny na dobę. Przeprowadzać je będą wybrani w przetargu wykonawcy, posiadający wymaganą w przepisach dotyczących ochrony środowiska akredytację.

Pomiary poziomu hałasu będą wykonane w okresie wiosny (od 20 kwietnia do 18 czerwca) lub jesieni (od 7 września do 9 października). Pomiary będę wykonywane w robocze dni tygodnia z wyłączeniem wszelkich dni świątecznych i wolnych od pracy. Będą się rozpoczynały nie wcześniej niż w poniedziałek lub dzień poświąteczny o godzinie 22:00, a ich koniec przewidziany jest nie później niż w piątek (lub dzień przedświąteczny) o godzinie 6:00. Pomiary będą musiały być przeprowadzone przy określonych warunkach atmosferycznych dotyczących temperatury, wilgotności względnej powietrza, prędkości wiatru, ciśnienia atmosferycznego oraz braku opadów atmosferycznych.

Plany dotyczące przetargów już wkrótce


Jesteśmy gotowi do realizacji kolejnych ambitnych planów, jednocześnie musimy podejmować odpowiedzialne decyzje. Na bieżąco analizujemy sytuację na rynku firm budowlanych, dlatego planując kolejne przetargi, chcemy uniknąć kumulacji kontraktów lub odwrotnie, inwestycyjnej luki. Jedna i druga sytuacja może doprowadzić do destabilizacji rynku budowlanego, sztucznie podwyższając lub zaniżając ceny materiałów, robocizny itp. i w konsekwencji ofert przetargowych. Do końca stycznia opublikujemy nasz plan przetargów na 2020 rok.

Tekst i zdjęcia: GDDKiA

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA