REKLAMA
Drogi Energetyka Wiadomości
2 Minuty czytania

PLK: Koleją do elektrowni jądrowej

10 marca PLK podpisały umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla modernizacji i budowy linii kolejowych prowadzących do planowanej elektrowni jądrowej Lubiatowo – Kopalino, budowanej przez spółkę Polskie Elektrownie Jądrowe.

 

Zdjęcie: Szymon Danielek, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., www.plk-sa.pl
Zdjęcie: Szymon Danielek, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., www.plk-sa.pl

Opracowaniem dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla realizacji robót budowlanych w ramach projektu pn. „Zapewnienie dostępu kolejowego do elektrowni jądrowej Lubiatowo – Kopalino” zajmie się konsorcjum firm Multiconsult Polska sp. z o.o. i Transprojekt Gdański sp. z o.o. Wartość zadania wynosi 47,9 mln zł netto. Wykonawca przygotuje dokumentację i pozyska decyzje administracyjne w ciągu 27 miesięcy od podpisania umowy.

– Dzisiejsze podpisanie umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej linii kolejowej na Pomorzu jest jednym z kluczowych warunków powodzenia procesu inwestycyjnego, związanego z budową pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. Chciałbym podziękować naszym partnerom z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. za dotychczasowe zaangażowanie i współpracę z Polskimi Elektrowniami Jądrowymi na każdym etapie realizacji tego zadania inwestycyjnego – powiedział Krzysztof Jackowski, wiceprezes Zarządu Polskich Elektrowni Jądrowych Sp. z o.o.

– Budowa i modernizacja linii kolejowych prowadzących do planowanej elektrowni jądrowej zapewni sprawny i bezpieczny transport towarów podczas budowy i eksploatacji tej strategicznie ważnej dla polskiej gospodarki inwestycji. To także szansa na lepszy dostęp do kolei w tej części woj. pomorskiego i powrót pociągów pasażerskich na nieczynne obecnie linie lub wykorzystywane tylko sezonowo – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Wykonawca przygotuje m.in. koncepcję programowo-przestrzenną dla dwóch wariantów inwestycji oraz projekty budowlane i wykonawcze wraz z pozyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych. Pozwolenie na budowę zostanie wydane dla jednego z dwóch wariantów inwestycji. Wariant podstawowy obejmuje modernizację linii kolejowej nr 230 na odcinku Wejherowo – Choczewo wraz z budową nowych odcinków, modernizację linii nr 229 na odcinku Lębork – Łeba, budowę nowego fragmentu linii kolejowej z Choczewa poprzez elektrownię jądrową do połączenia z linią nr 229 w obszarze stacji Steknica oraz budowę łącznicy do linii nr 229 w kierunku Łeby. Wariant opcjonalny zakłada modernizację linii kolejowej nr 230 na odcinku Wejherowo – Garczegorze, linii nr 229 na odcinku Lębork – Garczegorze, budowę nowej linii z Choczewa do elektrowni jądrowej Lubiatowo – Kopalino oraz łącznicy do linii nr 230 w kierunku Lęborka.

Realizacja inwestycji zapewni sprawny i bezpieczny dowóz ładunków na potrzeby budowy elektrowni i jej eksploatacji. Możliwy będzie dojazd pociągów towarowych o długości do 750 metrów i nacisku osi 221 kN (22,5 t/oś). Dla podróżnych z powiatów lęborskiego i wejherowskiego, w przypadku uruchomienia przewozów pasażerskich, oznacza to nowe możliwości dostępu do kolei na nieczynnej obecnie linii nr 230 oraz na linii nr 229, wykorzystywanej na odcinku Lębork – Łeba wyłącznie w sezonie letnim. Istniejące stacje i przystanki zostaną zmodernizowane, planuje się także budowę nowych. Wszystkie zostaną dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Pociągi pasażerskie i towarowe pojadą z prędkością do 120 km/h.

Źródło: tekst PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., www.plk-sa.pl

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA