REKLAMA
Kolej Wiadomości
1 Minuta czytania

PLK: Nowa hala peronowa na stacji w Bytomiu

Hala peronowa w Bytomiu robi wrażenie. Obiekt został uzupełniony o przeszklenia, a podróżnych przywita ledowy napis z nazwą stacji. Kontynuowane są prace przy budowie peronów, wind i przejścia pod torami. Wartość inwestycji PLK na linii Chorzów Batory – Nakło Śląskie to ponad 1,3 mld zł.

Zdjęcie: Szymona Grochowski, www.plk-sa.pl

Wykonawca ukończył przebudowę hali peronowej na stacji Bytom. Obiekt już zachwyca, choć nie jest jeszcze udostępniony podróżnym. Hala ma nowy dach z blachy cynkowo-tytanowej i historyczne przeszklenia. Jej konstrukcja została wcześniej wzmocniona. Na szklanej elewacji obiektu pojawiły się nowe, ledowe napisy z nazwą stacji. Zastosowane rozwiązania pozwolą na dodatkowe doświetlenie peronów, a także na odtworzenie zabytkowego charakteru stacji Bytom. Prace są realizowane zgodnie z ustaleniami z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Na przebudowanych dwóch peronach zachowano układ płytek w karo. Są już ławki i tablice informacyjne. Prowadzone są prace przy budowie trzeciego peronu i montażu wind, które ułatwią dostęp do peronów osobom z ograniczoną możliwością poruszania się. Będą nowe nagłośnienie i oświetlenie. Prace prowadzone są w przejściu pod torami na perony.

Na stacji zostanie przebudowanych łącznie ok. 28 km torów, a także sieć trakcyjna i urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Powstało nowoczesne Lokalne Centrum Sterowania Bytom, z którego dyżurni ruchu będą dbali o bezpieczne prowadzenie pociągów na odcinku od Chorzowa Miasta do Radzionkowa. Układ torowy w stacji został zaprojektowany z uwzględnieniem nastawni bramowej.

Na zabytkowej nastawni aktualnie prowadzone są prace przy renowacji elewacji. Konstrukcja stalowa zostanie oczyszczona i odmalowana, a okna i drzwi będą wymienione na nowe. Całość zostanie podświetlona. Zakres zadania uzgodniono z konserwatorem zabytków. Po pracach obiekt odzyska blask i ponownie stanie się wizytówką stacji.

Przebudowa objęła także wiadukt kolejowy w ciągu ul. Zabrzańskiej, Łagiewnickiej i Miarki. Zachowano fronty konstrukcji stalowych oraz odtworzono powierzchnie ścian i gzymsów z cegły.

Efektem prac na stacji Bytom będą wygodniejsze podróże pociągiem w stronę Katowic i Tarnowskich Gór. Roboty pozwolą na rozdzielenie ruchu towarowego od pasażerskiego.

Modernizacja stacji Bytom to część dużej inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. na odcinku Chorzów Batory – Nakło Śląskie. Wartość zadania to ponad 1,3 mld zł netto. Zakończenie wszystkich prac planowane jest w 2025 r.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA