Kolej Wiadomości
2 Minuty czytania

PLK ogłosiły przetarg na budowę przystanku Koniecpol Centrum

Lepszy dostęp do kolei będą mieć mieszkańcy Koniecpola. PLK ogłosiły przetarg na budowę przystanku Koniecpol Centrum. Nowy przystanek zostanie zbudowany na linii Kielce – Fosowskie. Szacunkowa wartość zadania to ok. 1,5 mln zł.

 
Zdjęcie: Monika Urbańska, www.plk-sa.pl
Zdjęcie: Monika Urbańska, www.plk-sa.pl
Przystanek Koniecpol Centrum będzie na linii Kielce – Fosowskie (nr 61), między przystankiem Koniecpol Magdasz a stacją Koniecpol. Dzięki lokalizacji w centrum miasta, mieszkańcy zyskają dogodny dostęp do kolei. Nowy dwukrawędziowy peron zostanie wyposażony w wiaty i oświetlenie. Podróżowanie ułatwi oznakowanie i nagłośnienie. Osoby o ograniczonej możliwości poruszania się skorzystają z pochylni. Przewidziano też ścieżki naprowadzające z wypukłą fakturą. Dla bezpieczeństwa planowany jest montaż monitoringu.

– Ogłoszenie przetargu na budowę przystanku Koniecpol Centrum to kolejny element przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu. Mieszkańcy kolejnej miejscowości zyskają dostęp do bezpiecznej i komfortowej infrastruktury kolejowej. Nowy przystanek znacznie ułatwi mieszkańcom podróżowanie koleją. Wszystko to dzięki Programowi Przystankowemu, w ramach którego polski rząd przeznaczy do 2025 roku prawie miliard zł na budowę i modernizację przystanków –
powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w ministerstwie infrastruktury.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły przetarg na zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania: „Budowa nowego przystanku Koniecpol Centrum”, realizowanego w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025”. Szacunkowa wartość inwestycji to ok. 1,5 mln zł. Zakończenie prac planowane jest na III kwartał 2022 roku.

– Nowy przystanek Koniecpol Centrum to kolejne miejsce, które przybliży kolej mieszkańcom. W całej Polsce, dzięki realizacji Rządowego Programu budowy przystanków kolejowych, mieszkańcy zyskają lepszy dostęp do kolei. W zależności od potrzeb, przebudujemy perony, zmienimy ich lokalizację lub wybudujemy nowe przystanki. Pasażerowie będą wsiadać do pociągów bezpieczniej i wygodniej –
powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Większy dostęp do komunikacji kolejowej


Rada Ministrów przyjęła 19 maja 2021 r. uchwałę w sprawie ustanowienia „Rządowego Programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025”, przedłożoną przez Ministra Infrastruktury. Program przyczyni się do ograniczenia wykluczenia komunikacyjnego i umożliwi pasażerom dostęp do kolejowej komunikacji wojewódzkiej i międzywojewódzkiej. Na ten cel przeznaczono 1 mld zł. Program został ogłoszony w maju 2020 r. Środki zostaną wykorzystane m.in. na wybudowanie lub zmodernizowanie przystanków kolejowych, a także sfinansowanie zadań związanych z dostępnością miejsc parkingowych dla podróżnych.

W „Rządowym Programie budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025” uwzględniono 355 lokalizacji w całej Polsce. Na liście podstawowej są 173 lokalizacje, a na liście rezerwowej 182. W ramach programu na obu listach uwzględniono budowę 177 i modernizację 178 przystanków.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach programu prowadzą działania już w trzech lokalizacjach – w Niemojkach, Szklarskiej Porębie Górnej i Pasłęku. Zgodnie z założonym harmonogramem, w tym roku PLK planują rozpocząć postępowania przetargowe dla 56 lokalizacji.

Źródło: tekst PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., www.plk-sa.pl
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI