REKLAMA
Kolej Wiadomości
1 Minuta czytania

PLK: Ponowny przetarg na linie nr 201 i 214

PLK ogłosiły ponowny przetarg na wybór wykonawcy dla zadania pn. Odcinek A – Roboty budowlane na liniach kolejowych nr 201 odc. Kościerzyna – Somonino oraz nr 214 Somonino – Kartuzy realizowane w ramach projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto, etap I”.

Zdjęcie: Przemysław Zieliński, PKP Polskie Linie Kolejowe SA, www.plk-sa.pl

Poprzedni przetarg na to zadanie został unieważniony pod koniec października 2023 r. ze względu na błędy w dokumentach udostępnionych w trakcie procedury przetargowej, które nie były możliwe do zidentyfikowania oraz poprawienia na wcześniejszych etapach przetargu. Nieprawidłowości w dokumentacji zostały naprawione, co umożliwiło ponowne ogłoszenie postępowania.

Szybsze podróże w kierunku Trójmiasta

W zakres prac wchodzi modernizacja 27 km linii kolejowej nr 201 na odcinku Kościerzyna – Somonino wraz z dobudową drugiego toru, która zwiększy przepustowość linii, oraz 8 km linii nr 214 Somonino – Kartuzy, co umożliwi powrót pociągów na tę trasę i bezpośrednie połączenie Kościerzyny z Kartuzami. Linie zostaną zelektryfikowane. Prace obejmą także ponad 70 obiektów inżynieryjnych – mosty, wiadukty i przepusty. Sprawny i bezpieczny ruch pociągów zapewni przebudowa systemu sterowania ruchem kolejowym, w tym budowa LCS Kościerzyna i nowej nastawni w Somoninie.

Mieszkańcy tej części Kaszub zyskają lepszy dostęp do kolei. Przebudowane zostaną stacje i przystanki na linii nr 201 – Kościerzyna, Skorzewo, Gołubie Kaszubskie, Krzeszna, Wieżyca, Sławki i Somonino. Dostęp do kolei zwiększy się dzięki budowie nowego przystanku Somonino Bernardyno na linii nr 214. Perony zostaną dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Z wyższych konstrukcji łatwiej będzie można wejść do pociągów.

Po zakończeniu wszystkich prac i pozyskaniu niezbędnych pozwoleń pociągi pasażerskie na linii nr 201 pojadą z prędkością do 140 km/h (obecnie do 120 km/h), na linii nr 214 z prędkością do 120 km/h, a pociągi towarowe 100 km/h (obecnie do 80 km/h). Zakończenie wszystkich robót planowane jest w 2028 r.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA