REKLAMA
Kolej Wiadomości
2 Minuty czytania

PLK poprawi dostęp kolei do portów w Gdańsku i Gdyni

Spółka PLK podpisała 3 umowy za ponad 2,6 mld zł netto na poprawę kolejowego dostępu do portów morskich w Gdańsku i Gdyni. Dzięki inwestycją zwiększy się ilość obsłużonych składów towarowych.

Uroczyste podpisanie umów, fot. PKP PLK
Uroczyste podpisanie umów, fot. PKP PLK
24 czerwca 2019 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały z wykonawcami trzy umowy na poprawę dostępu kolejowego do portów morskich w Gdańsku i Gdyni. To jedne z największych inwestycji z Krajowego Programu Kolejowego. Porty zwiększą swój potencjał – będą mogły obsługiwać dłuższe pociągi. Przewoźnicy skrócą od kilku do kilkudziesięciu minut czasu załadunku i rozładunku towarów. W portach będzie można przyjmować i odprawiać znacznie więcej ładunków, co wpłynie na wzrost ich konkurencyjności i rozwój gospodarki kraju. Kolej zyska na atrakcyjności względem innych środków transportu.

Port morski w Gdańsku


W ramach projektu „Poprawa infrastruktury kolejowego dostępu do portu Gdańsk” przebudowanych zostanie ponad 70 km torów, 13 przejazdów kolejowo-drogowych i przejść dla pieszych oraz wymienionych 221 rozjazdów. Na stacjach zwiększona zostanie liczba zelektryfikowanych torów. Przebudowane będą obiekty inżynieryjne, m.in. 3 mosty.

Na wyremontowanej wraz z drogami towarzyszącymi ulicy Ku Ujściu powstanie nowy wiadukt. Sprawniejszy ruch pociągów zapewni rozbudowa lokalnego centrum sterowania, które będzie obsługiwało zmodernizowane stacje: Gdańsk Port Północny, Gdańsk Kanał Kaszubski, Gdańsk Zaspa Towarowa. Możliwa będzie obsługa dłuższych i cięższych składów, czyli przeładunek większej ilość towarów. Prace w ramach dwóch kontraktów wykona konsorcjum firm Torpol S.A. i Intercor Sp. z o.o.

Kontrakt nr 1 – Roboty budowlane na linii 226 i stacji Gdańsk Port Północny oraz linii 965 i stacji Gdańsk Kanał Kaszubski w ramach projektu „Poprawa infrastruktury kolejowego dostępu do portu Gdańsk”. Wykonawcą jest konsorcjum firm: Intercor Sp. z o.o. oraz Torpol S.A. Wartość: 932 392 264,85 zł brutto (758 040 650,41 zł netto).

Kontrakt nr 2 – Roboty budowlane na linii 227/249 i stacji Gdańsk Zaspa Towarowa oraz linii 722 w ramach projektu „Poprawa infrastruktury kolejowego dostępu do portu Gdańsk”. Wykonawcą jest konsorcjum firm Torpol S.A. oraz Intercor Sp. z o.o. Wartość: 481 999 415,68 zł brutto (391 869 918,69 zł netto).

Port morski w Gdyni


Na terenie portu przebudowanych zostanie 115 km torów. Zelektryfikowane będą dojazdy do bram portu. Sprawność obsługi składów zapewni 356 nowych rozjazdów. Nad kursowaniem pociągów w Porcie Gdynia czuwać będzie obsługa nowego lokalnego centrum sterowania. Przebudowa obejmie 13 km dróg. Zmodernizowane zostaną 2 przejazdy kolejowo-drogowe. Komunikację kolejowa ułatwi m.in. budowa 2 wiaduktów kolejowych i przebudowa mostu. Inwestycje znacznie poprawią warunki przewozu towarów koleją. Pojadą pociągi dłuższe – 740 m i cięższe 22,1 tony na oś.

Poprawa przepustowości stacji skróci czas obsługi ładunków. Zwiększy się poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego i przewożonych towarów.

Kontrakt „Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni”. Wykonawcą jest spółka Budimex. Wartość: 1 829 500 000 zł brutto; 1 529 280 253,96 zł netto.

Łączna wartość projektów w trójmiejskich portach wynosi ponad 2,6 mld zł netto, w tym niemal 40 proc. stanowi dofinansowanie unijne – ze środków instrumentu finansowego Connecting Europe Facility (CEF) – „Łącząc Europę”. Zakończenie prac zaplanowane jest do końca 2021 r.

Tekst i zdjęcie: Mirosław Siemieniec, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA