Kolej Wiadomości

PLK uczestnikiem Forum Ekonomicznego w Karpaczu

W dniach 8-10 września w Karpaczu odbywa się Forum Ekonomiczne 2020. Aktywny udział w Forum Ekonomicznym biorą przedstawiciele Polskich Linii Kolejowych.

Spółka bierze udział w panelach dotyczących głównych kierunków rozwoju i zmian na kolei.

Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. podczas Forum w Karpaczu uczestniczy w dwóch debatach: „Krajowe mega inwestycje szansą na rozwój państwa” oraz „Kolej na gospodarkę – nowe połączenia impulsem do rozwoju regionów”.

Forum Ekonomiczne to od prawie 30 lat przestrzeń spotkań i merytorycznych dyskusji. Podczas trzydniowego cyklu debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem gości z Polski i z zagranicy, prowadzone są rozmowy dotyczące kwestii najistotniejszych dla rozwoju gospodarczego i społecznego Europy. Tegoroczne wydarzenie odbywa się nie w Krynicy, a wyjątkowo w Karpaczu.

Źródło: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI