REKLAMA
Kolej Wiadomości
3 Minuty czytania

PLK usprawni podróż na trasie Braniewo – Olsztyn

PLK poprawi komfort podróży pociągiem z Olsztyna do Braniewa. Ruszają prace na odcinku Olsztyn Gutkowo – Dobre Miasto. Spółka PLK przebuduje też odcinek Orneta – Pieniężno.

 
Zdjęcie: Damian Strzemkowski, www.plk-sa.pl
Zdjęcie: Damian Strzemkowski, www.plk-sa.pl
Lepsze podróże koleją na warmińskiej trasie Braniewo – Olsztyn zapewnią prace na odcinku Olsztyn Gutkowo – Dobre Miasto. Prace pozwolą na podróże koleją pomiędzy Olsztynem a Dobrym Miastem w czasie ok. 30 min.

– Lepszą ofertę podróży koleją w województwie warmińsko-mazurskim zapewnią prace PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. na ważnej dla mieszkańców linii Olsztyn – Braniewo. Skrócenie czasu podróży oraz bardziej dostępne przystanki zwiększą atrakcyjność kolejowych połączeń oraz sprawność i bezpieczeństwo transportu towarów –
mówi Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Rozpoczyna się wymiana ponad 20 km torów oraz rozjazdów. Efektem inwestycji będzie poprawa warunków obsługi podróżnych na stacjach w Olsztynie Gutkowie i w Dobrym Mieście oraz na przystankach Bukwałd, Cerkiewnik i Swobodna. Pasażerowie wygodniej wsiądą do pociągów dzięki wyższym peronom. Zaplanowano nowe oświetlenie oraz wyposażenie przystanków w wiaty i ławki. Czytelne oznakowane oraz informacje z rozkładami jazdy ułatwią podróże. Większą dostępność kolei zapewni dostosowanie peronów do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

Wyższy poziom bezpieczeństwa i sprawny przejazd pociągów zapewni nowe lokalne centrum sterowania w Gutkowie oraz montaż nowych urządzeń na stacjach w Olsztynie Gutkowie i Dobrym Mieście. Podobne efekty przyniesie przebudowa 11 przejazdów kolejowo-drogowych. Rewitalizacja obejmie ok. 50 obiektów inżynieryjnych, m.in. mosty, przepusty i wiadukty kolejowe.

Projekt o wartości 147 mln zł netto jest dofinansowany ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Roboty zaplanowano do 2023 r. Prace wykonuje konsorcjum firm Rajbud, Torhamer i Transtel.

Poprawa warunków podróży do Ornety i Pieniężna


PLK zmieniają również dalsze odcinki linii na północ w kierunku Braniewa. Po pracach na odcinku Dobre Miasto – Orneta, Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe Sp. z o.o. – spółka zależna PLK wykona prace na kolejnym – Orneta – Pieniężno.

PLK podpisały z wykonawcą umowę na realizację zadania „Rewitalizacja linii kolejowej nr 221 Gutkowo – Braniewo na szlakach Dobre Miasto – Orneta oraz Orneta – Pieniężno. Część II”.

Prace na trasie Orneta – Pieniężno zaplanowano na lata 2021-2023. Wartość drugiego etapu robót to ok. 69 mln zł ze środków spółki.

Prace na trasie Orneta – Pieniężno obejmą wymianę torów i roboty na 40 obiektach inżynieryjnych – przepustach, wiaduktach i mostach. Podróżni wygodniej wsiądą do pociągów po przebudowie peronu w miejscowości Rogiedle, Lubomino i Henrykowo. Dostępność do kolei poprawi nowy przystanek Nowy Dwór koło Ornety. Obiekty zostaną wyposażone w ławki, wiaty i gabloty informacyjne. Lepszą dostępność dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się zapewnią pochylnie. Przebudowa obejmie także 3 przejazdy kolejowo-drogowe, PLK zwiększą poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowo-drogowym.

Po realizacji całego zakresu projektu pociągi przyspieszą do 100 km/h oferując krótszy czas przejazdu na trasie Braniewo – Olsztyn. Poprawią się także warunki dla przewozu towarów. Składy będą mogły być cięższe, dzięki czemu będzie można przewieźć więcej ładunku.

Prace za 30 mln zł dla sprawnego przewozu towarów


Linia kolejowa z Olsztyna do Braniewa jest ważna dla przewozu ładunków w kierunku Obwodu Kaliningradzkiego. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. powierzyły Pomorskiemu Przedsiębiorstwu Mechaniczno-Torowemu Sp. z o.o. modernizację linii szerokotorowej na odcinku Braniewo – granica państwa. Roboty w ramach projektu pn. „Prace na szlaku Braniewo – Granica Państwa linii kolejowej nr 217 Wielkie Wierzno – Braniewo” przeprowadzone będą w latach 2022-2023.

Efektem inwestycji na ok. 5 km odcinku będzie dostosowanie szerokotorowej linii kolejowej do przejazdu cięższych pociągów towarowych. Wartość robót to 30 mln zł. Środki pochodzą z budżetu państwa.

W ramach projektu zostanie opracowana dokumentacja projektowa dla budowy nowej towarowej stacji przygranicznej pomiędzy granicą państwa a stacją Braniewo. Nowa stacja ma usprawnić obsługę długich towarowych składów. Obiekt zostanie dostosowany do potrzeb kontroli celnej i granicznej. Prace budowlane planowane są ze środków perspektywy unijnej na lata 2021-2027, po zapewnieniu finansowania.

Źródło: tekst PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., www.plk-sa.pl
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA